Skip to main content

Motie mbt bijzonder beheer banken

De Kamer

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de AFM heeft gesignaleerd dat de communicatie in veel gevallen tekort schiet, waardoor de plaatsing van bedrijven in bijzonder beheer door een bank vaak als een verrassing komt;

overwegende dat de AFM heeft vastgesteld dat banken een overdracht naar bijzonder beheer eerder moeten aankondigen en de reden tot plaatsing in bijzonder beheer beter moeten onderbouwen;

verzoekt de regering ervoor te zorgen dat de mogelijke plaatsing in bijzonder beheer ruim van tevoren bekend wordt gemaakt aan het betreffende bedrijf, met opgaaf van een goed onderbouwde reden.

en gaat over tot de dag.

Van Dijck

 

--deze motie werd aangenomen--