Skip to main content

Motie mbt blauwe envelop

(nav VSO Reactie op het bericht dat de Nationale ombudsman een onderzoek doet naar het verdwijnen van de blauwe envelop (34196, nr. 21) )

 

De Kamer

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de regering heeft ingezet op volledig digitaal berichtenverkeer tussen belastingdienst en burgers;

overwegende dat de invoering op verantwoorde wijze moet gebeuren;

overwegende dat er altijd mensen zijn die liever een blauwe enveloppe blijven ontvangen, waaronder een grote groep ouderen;

verzoekt de regering de mogelijkheid te creëren voor belastingplichtigen om, naast de digitale berichtgeving, te kunnen blijven kiezen voor de blauwe enveloppe,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Dijck