Skip to main content

Twee moties AO Eurogroep - 18 mei 2016

De Kamer,
gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de Kamer eerder is beloofd dat alle Griekse leningen zouden worden terugbetaald, met rente;
overwegende dat de Griekse schulden al eerder, tegen alle afspraken in, aanzienlijk zijn verlicht;
verzoekt de regering niet in te stemmen met welke vorm van verdere schuldverlichting dan ook,
en gaat over tot de orde van de dag.
van Dijck

De Kamer,
gehoord de beraadslaging,
constaterende dat de eerste voortgangsmissie van de Trojka aangaande het inmiddels 3e steunpakket van 86 miljard nog steeds niet is afgerond;
overwegende dat Griekenland zich keer op keer niet aan de afspraken houdt;
spreekt uit dat het onwenselijk is dat er nog meer extra miljarden van ons belastinggeld naar Griekenland gaan;
verzoekt de regering niet in te stemmen met een volgende miljarden-tranche aan Griekenland en er op in te zetten dat de geleende miljarden zo spoedig mogelijk worden terugbetaald,
en gaat over tot de orde van de dag.
van Dijck