Skip to main content

GEHAKTDAG 2019

We kijken vandaag terug naar 2018; het eerste volle jaar van dit 3e kabinet van Mark Rutte. En eerlijk is eerlijk ze hadden de wind mee.
De economie groeide met 2,7%. De werkloosheid daalde naar het niveau van voor de crisis (3,8%). 195.000 mensen vonden een baan.
Maar laten we niet vergeten dat deze mensen eerder hun baan zijn verloren door het verkeerde beleid van deze zelfde Mark Rutte. Feitelijk zijn we dus terug bij af.

En laten we ook niet vergeten dat er nog steeds meer dan een miljoen mensen langs de kant staan, ondanks de gespannen arbeidsmarkt.
Er zitten nog steeds 400.000 mensen in de bijstand. Dat aantal wil maar niet dalen!
Ook zitten er nog steeds 250.000 mensen in de WW. Hoe is dat te verklaren?
Bedrijven snakken naar personeel en tegelijkertijd zitten er 650.000 mensen in een uitkering. Dat kan toch niet?

Daar zit een tevreden minister van Financiën, dat kun je zien. Het geld klotst bij zijn ministerie tegen de plinten !
In 2018 haalde hij € 285 miljard op aan belastingen (& premies), 14 miljard meer dan een jaar eerder. En voor 2019 loopt dit op tot boven de 300 mld.

Er komt zelfs zoveel geld binnen, dat het hem niet eens lukt om het uit te geven. Vorig jaar werd 5,2 mld minder uitgegeven dan begroot (bij de Startnota).
Meer dan € 2 miljard voor Wegen en Defensie bleef op de plank liggen.

Maar het ergste is nog dat begin dit jaar de energierekening steeg met € 335, terwijl nu blijkt dat er nog 2,5 miljard aan subsidies duurzame energie ongebruikt ligt te verstoffen. Waar slaat dat op!

En toch komt er bij de VJN weer meer geld bij. Voor Defensie, Klimaat, Jeugdzorg. Ze krijgen allemaal een miljardje extra. En of ze het wel kunnen besteden, zien we dan wel weer.

Maar de cruciale vraag voor vandaag is waarom krijgt de burger weer niets!
Waarom wordt de koopkracht niet gerepareerd, want we zien allemaal dat die weer gaat tegenvallen.

Waarom wordt de mensen van dit land stelselmatig overgeslagen en uitgeknepen. Ik snap dat niet? Waarom !?

De (collectieve) lasten stegen onder Mark Rutte van 35,5% in 2010 naar 39,6%.
Oftewel de lasten knalden met € 75 miljard omhoog. Een record!
In plaats van € 1.000 erbij, ging er bij elke Nederlander meer dan € 2.000 af.
Mark Rutte en dus de VVD is daarmee de lastenkampioen van Nederland.
Chapeau!

En toch belooft onze Minister President elk jaar weer meer koopkracht,
zonder gene.

Hij roeptoertert: elke Nederlander zal het gaan voelen dat het economisch weer beter gaat. Mark my words. Hij belooft dikke koopkracht-Plussen, waar uiteindelijk niets van terecht komt.

In 2017 zouden we er 1% op vooruit gaan, dat werd 0,3%.
De helft van Nederland ging erop achteruit.
In 2018 was een “koopkrachtarm” jaar met een schamel plusje van 0,3%.
1/3 van Nederland leverde koopkracht in (kostwinners en gepensioneerden).
En nu voor dit jaar zouden we het dan eindelijk gaan voelen.
1,6% erbij! Koop die auto, ik hoor het Premier Rutte nog zeggen!
Maar ook dat blijkt wederom een grote Scam.

Door de vele belastingverhogingen van dit kabinet (BTW, energie, benzine) valt de inflatie veel hoger uit dan verwacht (geen 2,3% maar 2,9%).
Waardoor de prijzen nu harder stijgen dan de lonen.
Per saldo gaan we er dus weer op achteruit…...
En dan kun je als minister 2 dingen doen.
De belastingen verlagen, zodat mensen meer overhouden in hun portemonnee of op je handen gaan zitten en hopen dat de werkgevers de lonen verhogen.
Deze minister kiest voor het laatste, da’s lekker makkelijk.

De beloofde extra koopkracht moet dus van de werkgevers komen en niet van dit kabinet.

En dat terwijl het overschot op de begroting € 11,3 miljard bedraagt.
Deze minister bulkt van het geld, van ons geld, ons belastinggeld.

Terwijl veel mensen nauwelijks kunnen rondkomen, zit deze minister als een Dagobert Duck zijn geld te tellen in zijn pakhuis.

En ondertussen maar beloven dat iedereen het gaat voelen dat het beter gaat.
De mensen in het land voelen niks, helemaal niks.
Ze voelen alleen dat ze keer op keer belazerd worden door dit kabinet.

Het (reëel) besteedbaar inkomen staat al sinds het begin van deze eeuw stil.
De mensen worden geen cent wijzer van alle economische groei.
Ook gepensioneerden hebben de afgelopen jaren fors ingeleverd (15%).

1½ miljoen gezinnen kampen met problematische en 1 op de 3 Nederlanders heeft serieuze geldzorgen en nul euro aan spaargeld. Anno 2019.
Het gaat dus helemaal niet goed met de burgers van dit land.

De PVV wil het overschot van meer dan 11 miljard grotendeels teruggeven aan de burgers (2019: € 7 miljard). Het is hun geld! Het is teveel opgehaald belastinggeld.
Daarnaast was hen een koopkracht-plus beloofd. Belofte maakt schuld.

En dat kan ook als we de BTW verhoging terugdraaien, het eigen risico afschaffen en de energierekening verlagen. Dat levert ieder huishouden € 1.000 extra koopkracht op. De 1.000 euro, die hen eerder beloofd werd door Mark Rutte (7 jaar geleden). Dat kost ongeveer €10 miljard en dat kunnen we betalen door de winstbelasting voor multinationals niet te verlagen, nergens voor nodig (3 miljard) en het overschot (deels) te gebruiken (7 miljard). (zie motie)

 

Asiel en immigratie
Het kabinet wil ons laten geloven dat de asielinstroom onder controle is, maar niets is minder waar. Ook in 2018 werden 37.000 asielzoekers verwelkomd. Dat zijn er meer dan 100 per dag.
Daarbovenop komen natuurlijk nog andere migranten, bijv. via gezinsmigratie. Met als resultaat dat 90.000 niet westerse migranten worden toegelaten (CBS). Een stad zo groot als Venlo. En dat elk jaar weer…….

Het toelaten van al deze gelukszoekers kost geld, veel geld!
Geld voor zorg, onderwijs, politie-inzet, uitkeringen, sociale huurwoningen.
Ik wil weten wat dit de belastingbetaler elk jaar kost.
Daar heeft men recht op. waarom mogen we dat niet weten?

Ik blijf nog even bij het asielthema, want het kabinet is zo gek geweest om 80.000 Syriërs binnen te laten (sinds 2014).
En terwijl grote delen van Syrië weer veilig zijn, gebeurt er niks om die Syriërs weer terug te sturen. Dat willen ze natuurlijk ook niet. Ze zitten hier goed met hun uitkering in een sociale huurwoning.
Ook hiervan wil ik weten wat het de belastingbetaler kost.

Dit jaar dreigen 10.000 Syriërs een permanente verblijfsvergunning te krijgen omdat ze hier 5 jaar zijn.
Die mensen gaan hier nooit meer weg, zoveel is duidelijk.
Er is dus geen tijd te verliezen. Het is vijf voor 12.
Of je stuurt ze nu terug of je zit er een leven lang aan vast.

Ik eis onmiddellijke intrekking van de verblijfsvergunningen en het terugsturen van deze Syriërs. Ze zijn namelijk keihard nodig om daar hun land weer op te bouwen.


Moties

 

De Kamer

gehoord de beraadslaging,

verzoekt de regering, de btw-verhoging op boodschappen en verhoging van de energiebelasting terug te draaien en het eigen risico af te schaffen en als dekking het begrotingsoverschot en de verlaging van de Vpb voor multinationals te gebruiken,

en gaat over tot de orde van de dag.

 

Van Dijck
Wilders 

De Kamer

gehoord de beraadslaging,

verzoekt de regering de asielvergunningen van alle tot Nederland toegelaten Syriërs in te trekken, teneinde te voorkomen dat na 5 jaar permanent verblijfsrecht wordt verkregen;

en gaat over tot de orde van de dag,

 

Van Dijck
Fritsma