Skip to main content

12. Barry Madlener

"De politiek beter afrekenbaar maken"

In de loop van mijn carrière als makelaar raakte ik meer en meer maatschappelijk betrokken. Ik kwam voor mijn werk veel bij de mensen thuis en dan werd er vaak over maatschappelijke problemen en politiek gesproken. Dan voelde ik vaak de ergernis van deze hardwerkende burgers over het feit dat de politiek zo ver van de mensen af staat. Naar de problemen die men dagelijks ondervindt wordt zelden geluisterd, laat staan dat er een oplossing voor wordt geboden.

Bestuurlijke spaghetti

In het politieke werk is het heel belangrijk dat je de burgers uitlegt wat politiek voor hen betekent, dat politiek niet iets is waar zij niets mee te maken hebben. Dat zij wel degelijk invloed kunnen uitoefenen. Het gaat er in de politiek om dat verantwoordelijkheden duidelijker worden gemaakt. Te vaak maakt een bestuurlijke spaghetti, waarin iedereen wel ergens verantwoordelijk voor is, het lastig om relatief eenvoudige dingen tot stand te brengen. Als de burgers meer invloed krijgen en de structuren helderder worden gemaakt, wordt de politiek beter afrekenbaar.