Skip to main content

11. Alexander Kops

"Spreek klare taal en benoem problemen"

Ik kom uit een gezin waar politiek niet echt een onderwerp was. Maar de klare taal van Pim Fortuyn en de manier waarop Geert Wilders problemen benoemt, spraken en spreken me aan. Nergens doekjes om winden en de elite – die geen idee heeft wat er onder de mensen speelt – wakker schudden. Daarom heb ik me aangemeld bij de PVV en ben ik politiek actief geworden. Eerder heb ik voor de PVV in Brussel, de Eerste Kamer en de Provinciale Staten van Gelderland gezeten.

Wijken

In de Tweede Kamer wil ik me sterk maken voor de gewone man en vrouw, de mensen in de wijken die de problemen dagelijks aan den lijve ondervinden, zoals criminaliteit en islamisering. Zij voelen zich niet meer veilig als er in hun buurt een asielzoekerscentrum komt. Zulke dingen raken mensen direct. Voor hen wil ik opkomen.

Onderwijs

Ik heb zelf als leraar Duits in het voortgezet onderwijs gewerkt. Leraar zijn is een prachtig vak, maar je hebt wel last van de vele regeltjes. Dat er een lerarenregister is met een standaard waaraan een leraar moet voldoen, vind ik alleen maar goed; dat zorgt voor professionalisering. Maar verder moet er meer vrijheid zijn voor leraren, uiteraard zonder dat de kwaliteit van het onderwijs daaronder lijdt.