Skip to main content

4. Gidi Markuszower

"Wij moeten blijvend vechten om de vrijheden zoals wij die hier in Nederland kennen te behouden"

De traditionele partijen hebben geen antwoord op de groeiende problemen in Nederland. De islam gekoppeld aan de massa-immigratie en soevereiniteitsoverdracht aan EU zijn de grootste problemen van onze generatie. Te veel partijen durven deze gevaren niet te benoemen, laat staan beleid te maken dat Nederland beschermt tegen deze gevaren.

De PVV onder leiding van Geert Wilders is de partij van de realiteitszin. Ik koester bewondering voor Geert Wilders. Hij was en is zijn tijd ver vooruit en heeft de moed schurende standpunten te verkondigen. Zonder de PVV verwordt deze Kamer tot een veredelde 'debating club'.

Bezorgd

Ik kom uit een gezin dat het nieuws op de voet volgt en ruimhartig is met het formuleren van meningen over maatschappelijke onderwerpen.
Naast mijn rechtenstudie volgde ik een aantal politieke vakken. Ik was op jonge leeftijd politiek bewust en heb voor zover ik mij kan herinneren altijd een gezonde interesse voor de politiek gehad.
Mijn bezorgdheid over de toestand in Nederland maakt dat ik me er ook in de Tweede Kamer voor wil inzetten dat Nederland een land blijft waar ook de komende generaties in veiligheid en vrijheid kunnen wonen.

Immigratie

De Nederlandse verzorgingsstaat loopt gevaar door de grote instroom van islamitische immigranten. Ook brengt de immigratie grote veiligheidsproblemen met zich mee. De publieke instituten gaan imploderen als we zo doorgaan. In de PVV-fractie wil ik blijven strijden voor het behoud van de westerse verworvenheden.