Skip to main content

Europese stoomwals dendert door! - Debat Staat van de Unie

PVV-woordvoerder Raymond de Roon constateert dat het kabinet zich zorgen maakt over het feit, dat vele Nederlanders Europa zijn gaan zien als een ongecontroleerd voortrazende trein.
Hier de volledige tekst van de bijdrage van De Roon.

Voorzitter, “Herstel van vertrouwen in Europa” is, zo lees ik in de Staat van de Unie, een prioriteit van het kabinet. Het kabinet maakt zich zorgen over het feit, dat vele Nederlanders Europa zijn gaan zien als een ongecontroleerd voortrazende trein.
Ik constateer, voorzitter, dat het kabinet dit dus als een feit erkent ! En dat is winst.
Althans, dat het kabinet dit verbaal erkent.
Het kabinet belijdt met de mond, dat het inziet dat veel Nederlanders Europa ervaren als een dolgedraaide moloch.
Maar dat betekent nog niet, dat het kabinet dan ook handelt overeenkomstig dat inzicht. Het kabinet belijdt dat inzicht niet in daden.
Heeft het kabinet al die verontruste burgers betrokken bij de totstandkoming van het Hervormingsverdrag van Lissabon? Absoluut niet. Het kabinet heeft dat niet gewild.
De totstandkoming van het Hervormingsverdrag, is als een stoomwals over ons heen gekomen.
Burgers ervaren dat in meerderheid zo. Maar liefst 2/3e van de burgers wil een referendum over dat Hervormingsverdrag.
Maar het kabinet slaat dat ijskoud in de wind.
Het kabinet heeft er vanaf het begin op gekoerst, dat zo’n referendum in geen geval zou mogen plaatsvinden. En dat heeft het kabinet, ere wie ere toekomt, heel listig gedaan door het politieke vraagstuk van wel/geen referendum, als een hete aardappel door te schuiven naar de Raad van State.
Het advies van die Raad, was een prachtig excuus voor de coalitie  - en trouwens ook voor de VVD -    om zich tegen een referendum uit te spreken.

Weg invloed van de burger.
Weg herstel van vertrouwen van de burger.
Weg ook die verbaal beleden zorg van het kabinet over het geringe vertrouwen van de burgers.

Wat zijn we ver weggedreven, staatssecretaris Timmermans, van uw positionering in 2002, toen u nog beleed dat het referendum het aangewezen instrument is om de betrokkenheid bij Europa te vergroten. Dan is de minister-president consistenter, want die gaf in 2002 ook al aan geen enkele behoefte te hebben aan een referendum.

“Gefeliciteerd” staatssecretaris met die 180 graden draai die u heeft gemaakt.
“Gefeliciteerd” burgers van Nederland, met zo’n kabinet dat u niet aan het woord wil laten over die pseudo-grondwet.
“Gefeliciteerd” voorstanders van de Europese superstaat, dat u dít in ieder geval wel heeft bereikt, dat de burgers monddood zijn gehouden.

Voorzitter, als puntje bij paaltje komt, vindt het kabinet het belangrijker om vriendjes te blijven met de andere Europese regeringsleiders dan om nu eens echt naar de burgers te luisteren.
Het kabinet wil in die Europese colonne vooral niet uit de pas lopen.
Dat de Europese stoomwals voort moet rollen, is voor het kabinet gewoon belangrijker dan het vertrouwen van de burger.

Dat vertrouwen is niet vergroot maar verkleind.

Voorzitter de PVV is niet tegen Europa maar wil een ander Europa dan de regering voor ogen staat.
Wij willen een Europa dat dichter bij de burger staat en dat voldoet aan wat de burger van Europa verwacht. Niet minder en zeker niet meer.
Pas dan zal de legitimatie van de EU in de ogen van de burger toenemen.
Daarmee bewijzen we Europa een dienst en bewijzen we tegelijk de burger een dienst.

De  democratische legitimatie van de EU laat nog steeds veel te wensen over.
Met het Europees Parlement voelen de meeste burgers helemaal geen band.
Een substantiële invloed van het Nederlands parlement in de vorm van een rode kaart, is door de regering ook niet binnengehaald.
De gele en oranje kaart zijn doekjes voor het bloeden, als het er om gaat de Nederlandse burgers het gevoel te geven dat ze invloed hebben op wat er in de EU gebeurt;  en om ze het gevoel te geven dat  er echt naar hen wordt geluisterd.
Het trekken van die kaarten, kan namelijk alleen effectief gebeuren met medewerking van veel andere parlementen.
Hetzelfde geldt voor de tandenloze tijger van het burgerinitiatief. Dat veelgeprezen burgerinitiatief heeft namelijk als best denkbare uitkomst, dat er bij de Europese Commissie kan worden “aangedrongen” op regelgeving.
Hoera! Burgers mogen door het Hervormingsverdrag bij een orgaan dat iedere democratische legitimatie ontbeert, ergens op aandringen.
Volgens mij mogen ze dat nu ook al zonder dat verdrag.
En de Europese Commissie kan dat nu en ook straks (na enige plichtplegingen) schouderophalend naast zich neerleggen.

Staatssecretaris (van Europese Zaken, dhr Timmermans), wat doet U aan de uitvoering van Uw eigen motie van oktober 2006 met als strekking dat Straatsburg wordt opgeheven als zetel van het Europees Parlement.
Die dubbele zetel van het Europees Parlement in Brussel en Straatsburg is geld- en moeite verslindend, en dat was U toen U nog kamerlid was, toch een doorn in het oog?
Verder hoor ik hier vandaag dat Uw partijgenoot Blom, voorstelt dat nog veel meer mensen (namelijk nationale parlementariërs uit alle lidstaten van de EU) zullen gaan vergaderen.
Wat vindt U daarvan?