Skip to main content

Statenleden Antillen dreigen PVV-Kamerlid met boycot

DEN HAAG -  Vrijwel alle fractieleiders uit de Staten van de Nederlandse Antillen willen dat PVV-Kamerlid Hero Brinkman publiekelijk excuses aanbiedt voor zijn „vernederende en denigrerende” uitlatingen over de Antillen. Doet hij dat niet, dan achten zij Brinkmans „aanwezigheid op de bodem van Curaçao ongewenst”. Ze zullen dan niet deelnemen aan overleg met Nederlandse Tweede en Eerste Kamerleden in januari waarbij hij aanwezig is.

De fractieleiders hebben dat Brinkman per brief laten weten. Zij reageren op een motie die het PVV-Kamerlid eerder indiende om de Nederlandse banden met de Antillen te beëindigen. Brinkman zei toen tijdens een Kamerdebat dat de Antillen op marktplaats.nl te koop aangeboden zouden moeten worden.
 
In een reactie zegt Brinkman zaterdag dat de Antilliaanse fractieleiders „lange tenen” hebben en dat hij niet van plan is excuses aan te bieden. Volgens hem proberen de Antilliaanse Statenleden een „cordon sanitaire” om hem heen te leggen. Brinkman maakt deel uit van een delegatie van Nederlandse parlementariërs die woensdag naar de Antillen vertrekt.

In hun vrijdag verzonden brief tonen de fractieleiders op de Antillen zich zeer verontwaardigd over de gewraakte uitlatingen van Brinkman, waarvan ze met „hevige afkeer en afkeuring” kennis hebben genomen. Volgens hen heeft het PVV-Kamerlid de Antillen neergezet als „een corrupt boevennest”.

„De bevolking van de eilanden heeft u nimmer vernederd of beledigd en verdient dan ook niet dat u zich op deze wijze over haar uitlaat”, schrijven de fractieleiders. Ze eisen „namens de Antilliaanse bevolking” dat hij zijn excuses aanbiedt voor aanvang van het komende Parlementair Overleg Koninkrijksrelaties, waaraan hij deelneemt.

Mocht Brinkman „niet over de grootheid beschikken dit op te brengen”, dan achten ze hem „niet welkom”. Ze zullen dan „ieder afzonderlijk overwegen de leden van hun partij die zitting hebben in de Commissie Rijksaangelegenheden en Interparlementaire aangelegenheden, te instrueren om niet deel te nemen aan vergaderingen waarbij u aanwezig bent.”

Bron : telegraaf.nl - klik hier om het artikel te lezen