Skip to main content

Kamervragen Agema over islamitische thuiszorg

1)
Bent u bekend met het bericht "Islamitische thuishulp voor allochtonen"?*
 
2)
Bent u met mij van mening dat de verdergaande islamisering van de zorg - in dit geval de thuiszorg - per direct gestopt en teruggedraaid moet worden? Zo neen, waarom niet?
 
3)
Bent u met mij van mening dat het beschamend is dat het ontstaan van dit soort aparte behandelingen voor moslims gelijktijdig plaatsvind met de verpaupering van de thuiszorg omdat op dit moment overwegend autochtone ouderen hun vaste thuiszorgmedewerker verliezen en duizenden thuiszorgmedewerkers hun baan (HH2)? zo neen, waarom niet?
 
4)
Bent u met mij van mening dat als moslims islamitische thuiszorg willen, ze terug moeten gaan naar het land van herkomst? zo neen, waarom niet?
 
* www.telegraaf.nl, Islamitische thuiszorg voor allochtonen, 29 december 2007