Skip to main content

Voorkeursbehandeling overheid bij milieudelicten - Kamervragen

Vragen van de leden De Roon en Agema (beiden PVV) aan de ministers van Justitie en VWS over een voorkeursbehandeling voor de overheid bij milieudelicten.

Vragen van de leden De Roon en Agema (beiden PVV) aan de ministers van Justitie en VWS over een voorkeursbehandeling voor de overheid bij milieudelicten.

1)
Bent u bekend met het bericht "Voorkeursbehandeling A'dam bij milieudelict"?(*)

2)
Bent u met ons van mening dat het meten met twee maten is als de overheid wel meteen mag schikken na een bekentenis en bedrijven niet? Is zo'n voorkeursbehandeling in strijd met het gelijkheidsbeginsel? Zo neen, waarom niet?

3)
Bent u met ons van mening dat het onrechtvaardig is en het gapende gat tussen burger en politiek alleen maar groter wordt wanneer de politiek wil onderhandelen als het over zichzelf gaat maar dat de burger daarentegen wel wordt gepakt? Zo neen, waarom niet?

4)
Wanneer bij ernstige milieudelicten een gemeente een voorkeursbehandeling van justitie krijgt om een rechtszaak met negatieve publiciteit voor de overheid te vermijden bent u dan met ons van mening dat de burgers belangrijke informatie die betrekking heeft op de veiligheid van hun leefomgeving en de volksgezondheid wordt ontnomen? Zo neen, waarom niet?

5)
Bij hoeveel ernstige milieudelicten in het geval van Amsterdam is justitie voornemens tot een voorkeursbehandeling of is daar al toe overgegaan? Kunt u daar een opsomming van geven? Zo neen, waarom niet? Zijn er meer gemeenten die een voorkeursbehandeling genieten? Zo ja, welke en om hoeveel zaken gaat het?

6)
Wilt u het geldend convenant tussen het OM en de gemeente Amsterdam openbaar maken? Wilt u voorts het OM opdragen om soortgelijke thans bestaande en toekomstige convenanten tussen het OM en gemeenten of andere (rechts)personen over de afhandeling van in de toekomst door die (rechts)personen te plegen strafbare feiten, openbaar te maken? Zo neen, waarom niet?


* De Volkskrant, Voorkeursbehandeling A'dam bij milieudelict, 2 januari 2008