Skip to main content

In de Media

PVV eist harde maatregelen tegen geweld in treinen

De PVV is het zat dat staatssecretaris Mansveld blijft talmen om doeltreffende maatregelen te nemen tegen het buitensporige geweld op treinen.
"Het probleem wordt alsmaar groter en ernstiger. Mits enkele eenvoudige ingrepen kan er snel verbetering worden geboekt", stelt PVV-kamerlid Barry Madlener. "Andere maatregelen moeten zo snel mogelijk worden doorgevoerd".

De PVV stelde, in overleg met de sector, volgend lijstje met te nemen maatregelen op en hoopt dat de staatssecretaris er gebruik zal van maken:

- Altijd 2 conducteurs op de trein én zichtbaar aanwezig!
- Invoering van een systeem waardoor reizigers snel hulp kunnen inschakelen en de  
  conducteurs kunnen melden dat er een dreigende situatie is.
  Bijvoorbeeld mbv een SMS-dienst in iedere trein.
- De spoorwegpolitie moet terug. Zeer korte lijnen bij melding incidenten.
  Pakkans moet 100% worden.
- Een OV-verbod en hogere gevangenisstraffen voor daders van geweldsmisdrijven.
- Poortjes dicht; zwartrijders mogen de trein niet meer in en mogen niet op de perrons  
  rondhangen.
- NS-beveiligingspersoneel met opleiding moet wapenstok en pepperspray krijgen.
- Cameratoezicht in treinen en op perrons.

 

  • Aangemaakt op .

PVV: militairen op straat gaan criminaliteit te lijf

In België blijkt dat de aanwezigheid van militairen op straat de criminaliteit met maar liefst een derde reduceert. "Dit moeten wij in Nederland ook proberen," aldus PVV-kamerlid Raymond de Roon. "Defensie en Justitie moeten deze kans niet laten liggen".

Schriftelijke vragen van de leden De Roon en Helder (beiden PVV) aan de minister van Defensie en de minister van Veiligheid en Justitie over minder criminaliteit door militairen op straat:

1.)
Kent u het bericht "Derde minder criminaliteit door militairen op straat" (*) ?

2.)
Gelet op het streven van de regering om de krijgsmacht ook in te zetten voor de binnenlandse veiligheid: bent u bereid om ook in Nederland militairen in te zetten om de criminaliteit op "hot spots" fors terug te dringen? Zo neen, waarom niet?

Lees meer …PVV: militairen op straat gaan criminaliteit te lijf

  • Aangemaakt op .

PVV: CPB-rapport zorgplannen kan prullenbak in

De PVV neemt afstand van het CPB-rapport 'Zorgkeuzes in kaart'. Het rapport is in strijd met de afspraak niet onafhankelijk tot stand gekomen en heeft een hoog WC-eend gehalte. Politieke partijen zijn nauwelijks betrokken bij de uitwerking, terwijl maar liefst 4 ministeries, waaronder het ministerie van Algemene Zaken, zich wel over de maatregelen konden buigen.
PVV-Kamerlid Reinette Klever: "Alleen maatregelen die zorg afpakken of kosten naar de burger verschuiven, komen er positief uit. Alle overige ideeën zijn als onuitvoerbaar afgeserveerd. De PVV heeft spijt dat zij heeft meegedaan aan dit politieke spelletje."

Lees meer …PVV: CPB-rapport zorgplannen kan prullenbak in

  • Aangemaakt op .

PVV: ABN-top moet opstappen!

"Het ABN Amro-management heeft duidelijk gefaald en moet naar huis. Een nieuw bestuur moet ABN Amro weer gezond maken, zodat een maximale waarde voor ABN Amro en dus voor de schatkist, kan worden gerealiseerd," aldus Teun van Dijck, financieel woordvoerder van de Partij voor de Vrijheid.

Zolang ABN Amro zijn zaken niet op orde heeft, kan van een beursgang geen sprake zijn. In een korte tijd zijn problemen met het interne toezicht voorbij gekomen. Eerst Dubai, toen Gunvor, daarna de abjecte salarisverhoging met een ton, en nu de integriteitskwestie.

  • Aangemaakt op .

PVV: geen gratis OV voor illegalen maar enkele reis land van herkomst

Vragen van het lid Fritsma (PVV) aan de minister van Veiligheid en Justitie over het bericht dat illegalen in Amsterdam gratis OV krijgen:

1.)
Bent u op de hoogte van het bericht 'Uitgeprocedeerde asielzoekers krijgen gratis OV-kaart' (*)?

2.)
Vindt u het normaal dat uitgeprocedeerde vreemdelingen, die een wettelijke vertrekplicht hebben, hun illegaliteit beloond zien worden met gratis OV terwijl de Nederlandse burger zich daar blauw voor betaalt?

Lees meer …PVV: geen gratis OV voor illegalen maar enkele reis land van herkomst

  • Aangemaakt op .