Skip to main content

Agema: 'Zorg beter zonder al die bobo's'

In een opinie-artikel in het dagblad Trouw betoogt Fleur Agema dat de reeks incidenten in de zorg van de afgelopen jaren het gevolg is van het structureel tekortschieten van toezicht op de kwaliteit en de veiligheid in de zorg. Kern van het probleem is volgens haar de manier waarop de belangrijke bestuurlijke posities in de zorgsector bemand worden. "We kennen in ons land – zoals Pim Fortuyn dat zo mooi omschreef – een incestueuze politiek-bestuurlijke elite die onderling de baantjes verdeelt," aldus Agema.

Lees meer …Agema: 'Zorg beter zonder al die bobo's'