Skip to main content

1. Geert Wilders

"Meer veiligheid, minder immigratie"

In 1998 werd ik Kamerlid namens de VVD. In september 2004 verliet ik de VVD-fractie. Enige tijd later richtte ik een nieuwe partij op: de Partij voor de Vrijheid (PVV). In 2006 nam de PVV voor het eerst deel aan de Kamerverkiezingen. De Partij voor de Vrijheid is hard waar het moet en zacht waar het kan.

Meer politieagenten

Criminaliteit en overlast moeten veel harder worden aangepakt. Ik ben voor veel meer politieagenten. Niet achter het bureau, maar op straat, die geen bonnen schrijven, maar boeven vangen. Ook moet er zwaarder worden gestraft. Zo ben ik voor de invoering van hoge minimumstraffen.

Immigranten

Ook moeten we de massa-immigratie aanpakken. Dat moet minder. De massa-immigratie brengt economische en culturele problemen met zich mee. Nederland moet Nederland blijven.

Ouderenzorg

Ook zijn wij voor veel betere ouderenzorg. Onze ouderen verdienen het beste. Daarom willen wij veel meer handen aan het bed.