Skip to main content

In de media - Opinie

Agema: 'Zorg beter zonder al die bobo's'

In een opinie-artikel in het dagblad Trouw betoogt Fleur Agema dat de reeks incidenten in de zorg van de afgelopen jaren het gevolg is van het structureel tekortschieten van toezicht op de kwaliteit en de veiligheid in de zorg. Kern van het probleem is volgens haar de manier waarop de belangrijke bestuurlijke posities in de zorgsector bemand worden. "We kennen in ons land – zoals Pim Fortuyn dat zo mooi omschreef – een incestueuze politiek-bestuurlijke elite die onderling de baantjes verdeelt," aldus Agema.

Lees meer …Agema: 'Zorg beter zonder al die bobo's'

  • Aangemaakt op .

Inburgeringsfiasco gevolg van kabinetsblunders

Inburgeringscursussen zijn een fiasco omdat het kabinet veel te weinig eisen stelt aan nieuwkomers, dat betoogt Sietse Fritsma vandaag in de Volkskrant. De PVV'er vreest dat het inburgeringsdrama nog veel groter zou kunnen worden dan het nu al is, als dit kabinet vasthoudt aan het inwilligen van rare eisen van migranten en mensen in Nederland laat blijven die helemaal niet in willen burgeren. Vandaag spreekt de Kamer met minister Van der Laan over de problemen rond inburgering.

Lees meer …Inburgeringsfiasco gevolg van kabinetsblunders

  • Aangemaakt op .