feed-image RSS

In het weekblog dat PVV Tweede Kamerlid Richard de Mos deze week bijhoudt op de site van het dagblad Trouw betoogt hij dat kernenergie meer voor- dan nadelen heeft.

In het weekblog dat PVV Tweede Kamerlid Richard de Mos deze week bijhoudt op de site van Trouw betoogt hij dat het een goede zaak zou zijn om het klimaat beleid eens aan een gedegen kosten-batenanalyse te onderwerpen.

In een weekblog dat deze week verschijnt op de site van Trouw bepleit Richard de Mos de inzet van zogenaamde 'mystery guests' om de problemen in de taxibranche te bestrijden.

In het weekblog dat PVV Tweede Kamerlid Richard de Mos deze week schrijft op de site van Trouw pleit hij ervoor Zeeland via een bindend referendenum zelf te laten beslissen over de ontpoldering van de Hedwigepolder.

Op de site van "Zorg en Welzijn" zet Fleur Agema uiteen hoe de Partij voor de Vrijheid wil komen tot betere zorg, met meer handen aan het bed. Het PVV Tweede Kamerlid levert regelmatig blogbijdragen op de site zorgwelzijn.nl.

doneer

Nederland
English

steun ons ideal

donaties