feed-image RSS

Vragen van de leden De Roon en Van Klaveren (PVV) aan de minister van Defensie en de minister van Veiligheid en Justitie over een jihadistische ex-militair.

Slechts enkele weken nadat Kamerlid Dion Graus drie moties door de Kamer aangenomen wist te krijgen ten behoeve van de afbouw van het aantal dierproeven en in vrijheid stelling van tienduizenden proefdieren uit proefdiercentra, beloonde staatssecretaris Dijksma hem met nog enkele toezeggingen. Zo zullen er meer onaangekondigde controles plaatsvinden door veterinair deskundigen en beloofde ze de verfijning, vereenvoudiging en vermindering van dierproeven aan te vullen met de 4e 'V' van de PVV-er: Versnelling.

PVV-Kamerlid Fleur Agema: "Ouderen, gehandicapten en chronisch zieken kunnen met Valysvervoer tegen een bedrag dat iets hoger ligt (0,20 €/km) dan het gemiddelde bovenregionale treintarief reizen. Het is onterecht dat zij wegens hun fysieke beperking daarin begrensd worden met een maximum aantal kilometers en daarna vijf keer zo veel moeten betalen (1,22 €/km). Mensen met een beperking worden beperkt in waar ze kunnen gaan en staan. Dat is onterecht. Daarom afschaffen".

Balans 3e kwartaal: 46.000 minder banen & 2.900 faillissementen

Ondanks het fletse lichtpuntje van 0,1% groei gaat onder de oppervlakte de ellende voor burgers en bedrijven gewoon door. De werkloosheid blijft oplopen en de consumptie blijft dalen. Afgelopen kwartaal gingen 46.000 banen verloren en gingen 2.900 bedrijven failliet.

De Kamer debatteert vandaag over ouderbetrokkenheid in het onderwijs. PVV-onderwijswoordvoerder Harm Beertema vindt dat er niks mis is met de betrokkenheid van ouders bij het onderwijs. "Er is eerder te veel betrokkenheid van Nederlandse ouders dan te weinig", zegt hij. "Veel allochtone ouders echter interesseert het niet en laten allerlei opvoedingstaken liever over aan de school dan dat ze het zelf doen. Daar pompen we al veertig jaar veel extra geld in, maar dat heeft nooit geholpen en dat gaat het nu ook niet. Integendeel. Dat schaarse geld kunnen we beter besteden aan de verhoging van de kwaliteit voor àlle kinderen."

Download hier de poster

Poster Nederland weer van ons

doneer

Nederland
English

steun ons ideal

donaties