Skip to main content

In de media - Interviews

Verklaring PVV, VVD, CDA

Wilders 'ontzettend blij' met rechts minderheidskabinet, AD.nl

De drie partijen VVD, PVV en CDA verschillen van mening over aard en karakter van de islam. De scheidslijn zit hem in het karakteriseren van de islam als óf religie óf (politieke) ideologie.

Partijen accepteren elkaars verschil van inzicht hierover en zullen hier ook op grond van hun eigen opvattingen naar handelen.

Er is echter veel wat partijen bindt: het sterker, veiliger en welvarender maken van Nederland is daarbij het gemeenschappelijke doel en uitgangspunt.

Daarom is – met acceptatie van elkaars verschillen van mening en het volledig aan elkaar gunnen van de vrijheid van meningsuiting over bestaande verschillen van inzicht – overeengekomen dat de PVV het nader te onderhandelen regeerakkoord op onderdelen zal steunen vanuit een gedoogpositie. VVD en CDA zullen van hun kant in het overeen te komen gedoogakkoord wensen van de PVV honoreren.

In zo’n gedoogakkoord zullen in ieder geval de afspraken moeten staan over de invulling van de maatregelen van de bezuinigingen en harde afspraken over immigratie, integratie en asiel, veiligheid en betere ouderenzorg waarbij duidelijk is dat voor de PVV de bereidheid tot het steunen van bezuinigingen gekoppeld is aan de inhoud van de te maken afspraken op het gebied van immigratie, integratie en asiel, veiligheid en ouderenzorg.

Mark Rutte
Geert Wilders
Maxime Verhagen

Den Haag, 30 juli 2010

  • Aangemaakt op .

Wilders werkt aan internationaal netwerk

DEN HAAG -  Geert Wilders bouwt aan een internationale koepel voor organisaties en personen die in zijn ogen net als de PVV „knokken voor vrijheid en tegen de islam”. Hij streeft ernaar om de zogenoemde International Freedom Alliance (IFA) eind dit jaar te presenteren met geestverwanten in de Verenigde Staten, Canada, Verenigd Koninkrijk, Duitsland en Frankrijk.

Klik hier voor het bericht op Telegraaf.nl, inclusief video

Lees meer …Wilders werkt aan internationaal netwerk

  • Aangemaakt op .

PVV: WUR bevoordeelt buitenlandse student

 DEN HAAG -  De PVV wil van demissionair minister Eimert van Middelkoop (Wonen, Wijken en Integratie) weten of de Wageningen Universiteit (WUR) buitenlandse studenten voortrekt bij het toewijzen van huisvesting. Kamerleden Eric Lucassen en Harm Beertema hebben schriftelijke vragen gesteld naar aanleiding van het bericht dat minimaal 150 studenten het komende studiejaar onderdak krijgen in hotel Hof van Wageningen (*).

Lees meer …PVV: WUR bevoordeelt buitenlandse student

  • Aangemaakt op .

Toch soep voor bejaarden

Reactie van de PVV: PVV-Kamerlid Fleur Agema is verheugd dat zorginstelling Mariëngaerde/Mariënweide het beleid om een voedzame soep te vervangen door een limonade van de ban is. "Het idee alleen was al te gek voor woorden, blij dat ze deze zotheid hebben ingezien en dat de ouderen nu weer een soepmaaltijd krijgen", aldus Agema.

Lees meer …Toch soep voor bejaarden

  • Aangemaakt op .