Skip to main content

Persberichten

PVV: “Kabinet laat conducteurs in de steek”

De PVV is zeer ontstemd over het bericht dat het Kabinet niet bereid is om NS-personeel beter weerbaar te maken tegen geweldplegers in het OV. De PVV wil dat goed getraind NS-personeel moet kunnen beschikken over pepperspray, wapenstok en een bodycam.

"Het dagelijkse geweld tegen NS-personeel moet worden aangepakt en het inzetten van deze middelen door hiervoor goedgetrainde NS-conducteurs zou enorm bijdragen aan de oplossing.
Het is zeer teleurstellend dat de regering het zo laat afweten, terwijl geweld in het OV nog steeds een dagelijkse realiteit is voor conducteurs. Aanpakken van geweldplegers zou veel hogere prioriteit moeten krijgen", aldus Kamerlid Barry Madlener.

Lees meer …PVV: “Kabinet laat conducteurs in de steek”

  • Aangemaakt op .

PVV: Levenslanggestrafte op verlof onbestaanbaar

"Waar is het ministerie van Veiligheid en Justitie mee bezig?" Dat vraagt de PVV zich af nu is besloten dat een levenslang gestrafte op verlof mag om te resocialiseren. Levenslang is levenslang dus resocialiseren hoort niet aan de orde te zijn en verlof dus ook niet. De PVV heeft er al meerdere malen voor gepleit om dit uit de Penitentiaire beginselenwet te schrappen. "Hier is geen gehoor aan gegeven en zie hier waartoe dat nu heeft geleid. Een viervoudige moordenaar met een levenslange gevangenisstraf die op verlof mag, het is werkelijk te bizar voor woorden", aldus kamerlid Lilian Helder. "Het doel van de levenslange gevangenisstraf is dat de betreffende crimineel in principe nooit meer los wordt gelaten in de samenleving vanwege de ernst van het gepleegde strafbare feit. De RSJ en het ministerie van Veiligheid en Justitie ondermijnen het principe van de levenslange gevangenisstraf. De PVV zal naar aanleiding van de beloofde brief een debat aanvragen met de staatssecretaris."

Lees meer …PVV: Levenslanggestrafte op verlof onbestaanbaar

  • Aangemaakt op .

PVV: "Nieuw onderwijsboek liegt schaamteloos over Israël"

De PVV vindt het ongehoord dat in het geschiedenisboek van Noordhoff Uitgevers 'Geschiedeniswerkplaats vmbo-kgt 4 examenboek' voor het middelbare onderwijs welbewust een misleidend beeld wordt gegeven van Israël en zijn ontstaansgeschiedenis. "De terreur tegen de Israëlische bevolking, het antisemitisme in het Midden-Oosten, de oorlogsmisdaden, de moordpartijen,... het wordt allemaal gewoon doodgezwegen", stelt onderwijswoordvoerder Harm Beertema. "Hierdoor krijgen jonge, onbevangen kinderen een schaamteloze leugen voorgeschoteld door zogezegd politiek-correcten, die vanuit hun linkse oriëntatie, gevoed door antisemitisme, bewust een loopje nemen met de waarheid. Onze schooljeugd moet juist leren dat Israël onze vriend is, onze bondgenoot tegen de oprukkende haat van de islam en van IS, en bovendien de enige rechtsstaat en democratie in het Midden Oosten; een baken van licht in een zee van middeleeuwse duisternis. Dit boek is het zoveelste bewijs van linkse propaganda in het onderwijs, en het moet worden teruggetrokken".

De PVV heeft hierover schriftelijke vragen gesteld aan de minister van OCW.

Lees meer …PVV: "Nieuw onderwijsboek liegt schaamteloos over Israël"

  • Aangemaakt op .

Sietse Fritsma gekozen tot nieuwe vice-fractievoorzitter PVV

De Tweede Kamerfractie van de Partij voor de Vrijheid heeft vandaag Sietse Fritsma gekozen tot zijn nieuwe vice-voorzitter. Hij volgt Fleur Agema op die deze functie acht jaar lang met verve heeft vervuld.

Fractievoorzitter Geert Wilders: "Ik bedank Fleur voor haar geweldige inzet acht jaar lang als vice-voorzitter en heb er alle begrip voor dat ze het stokje nu overdraagt na de geboorte van haar dochter. Ik wens Sietse heel veel succes als nieuwe vice-voorzitter".

  • Aangemaakt op .

PVV: VERDEELSYSTEEM ASIEL IS WASSEN NEUS

De PVV heeft met grote bezorgdheid kennis genomen van het EU-plan om asielzoekers te verdelen over de diverse lidstaten. Terwijl migranten natuurlijk moeten worden tegengehouden en teruggestuurd, haalt de EU ze allemaal binnen. Zelfs als er terroristen tussen zitten.

Sietse Fritsma, woordvoerder Immigratie en Asiel, wijst er verder op dat het verdeelsysteem een enorme wassen neus is: "Als je asielzoekers in bijv. Polen plaatst, zullen ze binnen de kortste keren toch doorreizen naar landen als Nederland die veel aantrekkelijker zijn. Door het vrij verkeer van personen binnen de EU en het Schengenakkoord kunnen ze dat ongehinderd doen. Nederland blijft de grote verliezer van het EU-open grenzen beleid".

Lees meer …PVV: VERDEELSYSTEEM ASIEL IS WASSEN NEUS

  • Aangemaakt op .