Skip to main content

Persberichten

PVV wil verlaging zorgpremie

Zorgverzekeraars hebben geen winstoogmerk maar winst maken doen ze allemaal. Inmiddels hebben ze bijna 10 miljard aan reserves opgebouwd en 3 miljard daarvan is overtollig. Dat is 250 euro per verzekerde, een mooie decemberbonus voor alle Nederlanders. PVV-Kamerlid Reinette Klever: "Het wordt tijd dat de zorgverzekeraars een eindafrekening opstellen en het teveel aan premiegeld terugbetalen. We betalen al jaren miljarden teveel en die willen we terug".

  • Aangemaakt op .

PVV: Geen islam in de Ridderzaal!

Schriftelijke Vragen van de leden De Graaf en Wilders (beiden PVV) aan de ministers van SZW en V&J:

1.)
Bent u bekend met het bericht 'Religies in gesprek in Ridderzaal'(*)?

2.)
Waaraan ontleent de islam, die een staatsondermijnende totalitaire ideologie is en die het Vrije Westen de oorlog heeft verklaard, het recht op vertegenwoordiging in een gesprek met een regeringsdelegatie in nota bene de Ridderzaal?

3.)
Bent u bereid geen enkele islamitische vertegenwoordiging ooit de Ridderzaal -waar de Acte van Verlatinghe juist het streven naar vrijheid symboliseert- te laten betreden voor dit soort overleggen? Zo neen, waarom niet?

Lees meer … PVV: Geen islam in de Ridderzaal!

  • Aangemaakt op .

PVV: Opstelten verzuimt pakkans criminelen te vergroten

Met verbazing heeft de PVV kennisgenomen van de weigering van de Minister van Veiligheid en Justitie om vaker handpalmafdrukken af te nemen bij aangehouden verdachten. In 2009 heeft de politie juist een mooi systeem gekregen waarin zij handpalmafdrukken kunnen opslaan en er dus ook in kunnen zoeken naar een match.

"Het is er dus kan het gebruikt worden. Of de minister snapt het niet of hij weigert willens en wetens om de pakkans te verhogen van zogenaamde high impact crimes", aldus het lid Helder. In het wetgevingsoverleg over de politie maandag zal zij hem alsnog trachten te overtuigen van het nut van deze maatregel en ook van de door de PVV voorgestelde maatregel om het voorhanden hebben van inbrekerswerktuigen strafbaar te stellen.

 

Lees meer …PVV: Opstelten verzuimt pakkans criminelen te vergroten

  • Aangemaakt op .

PVV komt vandaag met Zwarte Piet-wet

De Partij voor de Vrijheid wil Zwarte Piet beschermen. Daarom introduceert de PVV vandaag de Zwarte Piet-wet. Daarin wordt vastgelegd dat Zwarte Piet zwart moet blijven.

De Zwarte Piet-wet bepaalt dat lagere overheden (dus gemeenten etc) alleen mogen meewerken aan Sinterklaasvieringen, waaronder de traditionele intocht, als Zwarte Piet ook echt zwart is – of donkerbruin.

Het is dan niet meer mogelijk anderskleurige Pieten in te zetten.

Cultuurwoordvoerder Martin Bosma: "Er is een oorlog aan de gang tegen Zwarte Piet. Ministers en burgemeesters zetten zich in om deze loyale helper een andere kleur te geven. Dat mag niet gebeuren. Onze cultuur mag niet van hogerhand worden aangetast. Deze wet moet Zwarte Piet beschermen."

Dat onze Piet iets te maken zou hebben met racisme of discriminatie wordt in de Memorie van Toelichting van de wet met kracht bestreden.
De initiatiefwet Bosma-Wilders (zie bijlage) zal vandaag worden ingediend.

Lees meer …PVV komt vandaag met Zwarte Piet-wet

  • Aangemaakt op .