Skip to main content

Begroting OCW november 2010

Voorzitter,

Ik heb mij verbaasd over de kern van het betoog van de oppositie bij de algemene beschouwingen. De oppositie was het over heel veel niet eens, gelukkig maar, maar over één ding wel: waar waren de grote vernieuwingen in het regeer- en gedoogakkoord? Men zag ze niet. Geen vernieuwingen op het woondossier, geen vernieuwingen op het ontslagrecht.  Het onderwijs werd daarbij niet genoemd, kennelijk omdat ook daar geen echte vernieuwingen gezien werden.

Lees meer …Begroting OCW november 2010

Begroting OCW november 2010

Voorzitter,

Ik heb mij verbaasd over de kern van het betoog van de oppositie bij de algemene beschouwingen. De oppositie was het over heel veel niet eens, gelukkig maar, maar over 1 ding wel: waar waren de grote vernieuwingen in het regeer- en gedoogakkoord? Men zag ze niet. Geen vernieuwingen op het woondossier, geen vernieuwingen op het ontslagrecht.

Lees meer …Begroting OCW november 2010

Wijziging van de wet onderwijs

Wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra, de Wet op het voortgezet onderwijs, de Wet educatie en beroepsonderwijs en de Wet  verzelfstandiging Informatiseringsbank in verband met het gebruik van het persoonsgebonden nummer bij onder meer de uitwisseling van leer- en begeleidingsgegevens van leerlingen.

Lees meer …Wijziging van de wet onderwijs

Debat over verruiming van de opheffingsnorm voor basisscholen (23 leerlingen)

Voorzitter,

In het verleden heeft het rigoureus opheffen van een basisschool veel terechte ophef veroorzaakt. Wij denken daarbij aan een school in Friesland, in een gemeente met een naam waar ik me als tweedegeneratie Groninger niet aan waag. Laat ik het toch proberen; we zijn tenslotte niet voor niets een land met een officieel tweetalige provincie: Goingarijp, in de gemeente Skarsterlân.

Lees meer …Debat over verruiming van de opheffingsnorm voor basisscholen (23 leerlingen)

Spoeddebat, aangevraagd door Van der Ham (D66), over uitspraken van de staatssecretaris buiten de demissionair minister Rouvoet om

Voorzitter,

Ik ben een beginner in dit huis, zeker in vergelijking met de door de parlementaire wol geverfde collega Van der Ham.

Ik heb in de enkele debatten waarin ik de D66-woordvoerder mocht zien opereren, oprecht genoten van zijn vakmanschap. Scherp, zorgvuldig, intelligent. Ik kan niet anders zeggen.

Lees meer …Spoeddebat, aangevraagd door Van der Ham (D66), over uitspraken van de staatssecretaris buiten de...