Skip to main content

In de media - Opinie

Wij zullen nooit zwijgen - Weblog

Gisteren publiceerde de Volkskrant ‘Wij zullen nooit zwijgen’, een artikel dat ik samen met de voorzitter van het comité voor ex-moslims, Ehsan Jami, schreef. Wij betogen dat als Nederland niet kritisch op de islam is, zoals terreurbestrijder Tjibbe Joustra eigenlijk het liefst zou willen, wij onze vrijheid aan de islam kwijt zullen raken. Dat mag nooit gebeuren en daarom zullen wij nooit zwijgen. U kunt het artikel lezen op www.pvv.nl. Maandag verschijnt het boek ‘De immigratieramp van Nederland’ van mijn fractiegenoot Sietse Fritsma, die zes jaar bij de Immigratie- en Naturalisatie Dienst (IND) werkzaam was. Tal van misstanden bij de IND worden er in beschreven. Het boek toont aan dat het Nederlandse vreemdelingenbeleid een totale ramp is, nu maar ook toen Rita Verdonk nog minister was. Morgen staat in de Telegraaf een voorpublicatie van het boek. Ik wens u een goed weekend.

P.S. Zondag kunt u om 17.50 uur op Nederland 1 het nieuwe PVV-filmpje bekijken.

  • Aangemaakt op .

Immigratieramp - Column

Gisteren presenteerde mijn fractiegenoot Sietse Fritsma zijn boek “De immigratieramp van Nederland”. De titel van het boek kan niet treffender. Het Nederlands immigratie- en vreemdelingenbeleid is namelijk al tientallen jaren een ongekende ramp. De massa-immigratie van de afgelopen decennia is een van de voornaamste oorzaken van de grote problemen in ons land. De oververtegenwoordiging van niet-Westerse allochtonen in de criminaliteit, de grote druk op uitkeringen en gezondheidszorg en de mislukte integratie, het hangt allemaal deels samen met de massa-immigratie.

Lees meer …Immigratieramp - Column

  • Aangemaakt op .

Immigratieramp - Weblog

Afgelopen maandag presenteerde mijn fractiegenoot Sietse Fritsma zijn boek ‘De immigratieramp van Nederland’. Hij beschrijft hierin hoe de deur naar Nederland al jarenlang wagenwijd open staat voor liegende en bedriegende vreemdelingen, en onder het mom van gezinshereniging halve dorpen uit Turkije en Marokko naar Nederland zijn geïmporteerd. Diezelfde dag verscheen een PVV-plan waarin onder andere gepleit wordt voor een parlementaire enquête naar het vreemdelingen- en immigratiebeleid van de afgelopen jaren. Ook in mijn column van deze week heb ik mij hiervoor sterk gemaakt, op www.pvv.nl kunt u hem nalezen. Veel mensen zijn een groot voorstander van een parlementaire enquête, maar de regeringspartijen CDA en PvdA durven een onderzoek naar de immigratieramp helaas niet aan. Verder keerde deze week Ayaan Hirsi Ali terug naar Nederland, omdat de minister van Justitie haar liet weten dat de Nederlandse staat niet langer de kosten van haar beveiliging wil betalen. Ik ben zeer met haar veiligheid begaan, maar toch vind ik dat als zij langdurig in het buitenland verblijft, Nederland haar beveiliging niet voor eeuwig hoeft te betalen. Gisteren voerde mijn fractiegenoot Raymond de Roon een spoeddebat met premier Balkenende over het besluit van het kabinet om geen referendum te houden over het nieuwe Europese verdrag. De PVV eist dat er toch een referendum komt, want het nieuwe verdrag is bijna een kopie van de massaal verworpen Europese Grondwet. De kiezer moet zich hierover uit kunnen spreken! Ik wens u een goed weekend.
  • Aangemaakt op .

Dramatisch AIVD-rapport – Weblog

Deze week verscheen er een nieuw rapport van de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst, waaruit blijkt dat moslimactivisten steeds professioneler georganiseerd raken en dat hun aanhang bovendien explosief groeit. Het aantal predikers dat lezingen geeft over het radicaal-islamitische gedachtegoed en het aantal moslims dat deze lezingen bijwoont is de afgelopen twee jaar minstens verdubbeld. Ook op islamitische scholen worden kleine, onschuldige kinderen gehersenspoeld door hen het verderfelijke anti-westerse islamitische gedachtegoed in te prenten. Absoluut onacceptabel! De overheid moet hier keihard tegen optreden. En dan bedoel ik niet wéér de dialoog aangaan, maar nu eens echt actie ondernemen. Laten we in ieder geval onmiddellijk alle islamitische scholen en salafistische moskeeën sluiten en alle haatpredikers en salafistische imams direct het land uitzetten. Volgende week is er een overleg met de minister over het AIVD-rapport. We zullen dan merken of het kabinet nu eindelijk eens bereid is om op te treden tegen de oprukkende islam.
Ik wens u allen een goed weekend en tot volgende week.
  • Aangemaakt op .

Islamitische Republiek Nederland - Column Wilders Geenstijl

Vorige week verscheen een nieuw rapport van de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst: “Radicale dawa in verandering, de opkomst van islamitisch neoradicalisme in Nederland”. Het rapport meldt angstaanjagende feiten. Radicale moslims winnen in Nederland fors terrein, ze organiseren zich steeds professioneler en hun aanhang stijgt explosief. Het aantal haatpredikers is in twee jaar tijd ten minste verdubbeld, datzelfde geldt voor het aantal locaties waar zij prediken. Alleen al in vier van die moskeeën worden iedere vrijdag drieduizend moslims geïndoctrineerd door krijsende imams.

Lees meer …Islamitische Republiek Nederland - Column Wilders Geenstijl

  • Aangemaakt op .