Skip to main content

In de media - Opinie

Ondemocratisch – Weblog

Gisteravond, tijdens het debat over de begroting van het Ministerie van Justitie diende mijn collega Sietse Fritsma een motie in om te komen tot een moslimimmigratiestop. Vrijwel alle andere partijen, van GroenLinks tot VVD en van SP tot CDA, onthielden hun steun aan deze motie of trokken hun aanvankelijke steun later in met het doel de PVV het recht om een motie in te dienen te ontzeggen. Dat was voor het eerst in de parlementaire geschiedenis. Het was een absolute belediging van de ruim half miljoen kiezers die op de PVV gestemd hebben en het was bovendien volstrekt ondemocratisch. De Tweede Kamer ontnam immers een democratisch gekozen politieke partij het recht om voorstellen te doen. Dat nu blijkt dat de motie toch in stemming zal komen doet daar niets aan af, want de laffe en bange Haagse politici hadden de intentie de PVV de mond te snoeren. Eén ding is zeker: wij zullen nooit accepteren dat de Tweede Kamer op een dergelijke manier de stem van het volk opzij zet. Daartegen zullen wij vechten. Goed weekend en tot volgende week.
  • Aangemaakt op .

De afgelopen week – Weblog

Volgens Hans Wiegel zouden de Partij voor de Vrijheid, VVD, D66 en TON op moeten gaan in één beweging. De PVV zal hier echter in nog geen honderdduizend jaar aan meedoen. Als de VVD zichzelf wil opheffen moeten ze dat vooral doen, maar met het geruzie en gedoe binnen die club wil ik niets te maken hebben. Mijn collega Fleur Agema diende deze week een motie in om de minimum prostitutieleeftijd te verhogen van 18 naar 21 jaar. Met het verhogen van deze leeftijdsgrens zullen de verderfelijke praktijken van loverboys naar verwachting veel minder effect hebben. Verder stelde zij deze week voor om het gebruik van alcohol door jonge bestuurders en ook het in de auto stappen van een jongere bij een andere jongere die alcohol gedronken heeft strafbaar te stellen.

Lees meer …De afgelopen week – Weblog

  • Aangemaakt op .

Eén jaar Partij voor de Vrijheid - Column Wilders nieuwnieuws.nl

Bij de Tweede Kamerverkiezingen van 22 november 2007 kozen meer dan 579.000 mensen voor het eerlijke en duidelijke geluid van de Partij voor de Vrijheid. Ruim een week later werden de negen fractieleden beëdigd tot lid van de Tweede Kamer. De PVV-fractie is deze week dus precies een jaar actief. De hoogste tijd voor een overzicht van enkele hoogtepunten van het afgelopen jaar!

Lees meer …Eén jaar Partij voor de Vrijheid - Column Wilders nieuwnieuws.nl

  • Aangemaakt op .