Skip to main content

PVV: Geen sluiting kinderhartinterventielocaties

Gisterenavond was Alec in het Jeugdjournaal. Hij heeft een aangeboren hartafwijking. Hij liet de tientallen tikki-ringen zien van de vele keren dat hij in zijn vertrouwde Wilhelmina Kinderziekenhuis in Utrecht was behandeld.

Hij is verdrietig over de sluiting. Met tranen van boosheid achter de ogen zei hij: “Dat is dan dubbel zo ver rijden. Als ik dan uit de narcose kom, ben ik al misselijk. En in de auto word ik dan nog misselijker. Dat is echt helemaal niet fijn”.

Het was dan ook een blunder van de minister toen hij bij Jinek beweerde dat de sluiting van twee interventielocaties op steun van de ouders en patiënten kan rekenen. Zij die nu al naar Rotterdam en Groningen gaan zijn opgelucht, maar zij die naar Leiden en Utrecht gaan niet.

Lees meer …PVV: Geen sluiting kinderhartinterventielocaties

Debat over het eerste deelrapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid inzake de Coronacrisis

Ik vroeg me tijdens de voorbereiding voor dit debat, over het eerste deel van het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid over de coronacrisis af, wie het kabinet zou afvaardigen.

De man die over het verpatsen van onze volledige voorraad beschermingsmiddelen, een paar dagen voor het uitbreken van de crisis, zei dat die spullen niet van hem waren, en daarmee als minister-president onze veiligheid belachelijk maakte?

Of de vrouw die in haar vorige baan, als voorzitter van de belangenvereniging van de verpleeghuizen (ActiZ), tijdens de crisis stelde dat beschermingsmiddelen geen bijdrage aan de veiligheid van haar medewerkers leverde?

Of de man die in zijn vorige baan, als beddenplanner (LCPS) tijdens de crisis, heel terecht stelde dat corona een extra ziekte is en dat dat betekent dat er extra ziekenhuiscapaciteit nodig is, maar sinds hij minister is, dat niet meer vindt (OVV: Verborgen Doden, p.55).

Lees meer …Debat over het eerste deelrapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid inzake de Coronacrisis

Mondkapjesdeal

Als je het onderzoek van Deloitte, de reconstructies van De Volkskrant en Follow the Money, het boek van Follow the Money (Sywerts Miljoenen), het boek van De Correspondent (Wat je ziet als je uitzoomt van #sywertgate) alle Kamerstukken, aanverwante moties en dergelijke over elkaar heenschuift en in chronologische volgorde legt, ontstaat er door de vele nieuwe feiten en details een ontluisterend beeld over de mondkapjesaffaire. Het lijkt wel een filmscript voor een politieke Godfather.

Uit de feiten blijkt dat toen de druk al van de ketel was, mondkapjes via het goed werkende Landelijk Consortium Hulpmiddelen, het LCH, werden uitgeleverd dit niet werd gecommuniceerd met de Kamer en het publiek. Er moest over gezwegen worden. Waarom? CDA-er Van Lienden plaatste vervelende tweets en CDA minister De Jonge wilde dat dat stopte. En dus werd alles-op-alles gezet om dat voor elkaar te krijgen. regels die voor alle leveranciers golden, werden opzij gezet, er werd gesjoemeld met formulieren, medewerkers van het LCH werden onder druk gezet, de juridische entiteit Mediq protesteerde en VWS nam de verantwoordelijkheid en overrulde alle regels en eiste een deal. De deal kwam er. Met 100 miljoen euro werd de kritische mond van CDA’er Van Lienden dichtgesmeerd. Volgens experts is dat netwerkcorruptie. De vraag is, hoe ziet het ministerie de genomen verantwoordelijkheid? Welke consequenties heeft dat?

Lees meer …Mondkapjesdeal

Begroting VWS

Beste voorzitter en beste collega’s. Graag wil ik jullie vanaf deze plek bedanken voor het medeleven dat jullie de afgelopen periode toonden met onze oppas Yoni toen bleek dat ze ernstig ziek was.

Yoni is onze vaste oppas en ze is 21 jaar oud. Ze is de liefste oppas van de wereld. Eigenlijk is ze meer de bff van onze dochter. Ze doen altijd van die leuke dingen samen. Bakken, knutselen, kroegmuziek draaien, die mijn dochter van zeven dan zingt op een moment dat niet zo gepast is. Maar ach, ze hadden het altijd reuze gezellig samen en dat was een fijn idee.

Lees meer …Begroting VWS

PVV-vragen over de tabel gebaseerd op NICE-data waaruit blijkt dat er nu meer tachtigplussers met corona zijn opgenomen in onze ziekenhuizen dan vóór de start van de vaccinatiecampagne

Vragen van het lid Agema (PVV) aan de minister van VWS over de tabel gebaseerd op NICE-data waaruit blijkt dat er nu meer tachtigplussers met corona zijn opgenomen in onze ziekenhuizen dan vóór de start van de vaccinatiecampagne:

1.)
Wat is uw reactie op bijgevoegde tabel welke werd samengesteld door de heer Y. Bleijenberg over het aantal covid-19 opnames uitgesplitst naar leeftijd? (*)

Lees meer …PVV-vragen over de tabel gebaseerd op NICE-data waaruit blijkt dat er nu meer tachtigplussers met...