Skip to main content

Commissiedebat Masterplan Basisvaardigheden

Vz, wij zijn blij met het Masterplan Basisvaardigheden. Het zal eens tijd worden voor een ambitieuze agenda met een plan om de basisvaardigheden te herstellen die met het jaar dieper wegzinken. Waar alle voorgangers van deze minister sinds Rutte2 de boel op de meest schandelijke wijze op z’n beloop lieten, neemt deze minister regie. Al die voorgangers die met het jaar de basisvaardigheden verder lieten verkruimelen, tot het moment dat we 24% van de 15-jarigen als functioneel analfabeet moesten bestempelen, een schandvlek in de geschiedenis van het Nederlandse onderwijs, gaat deze minister eindelijk aanpakken. En daar is de PVV-fractie blij mee voorzitter.

Lees meer …Commissiedebat Masterplan Basisvaardigheden

CD Tweede Voortgangsrapportage NPO Funderend Onderwijs

Vz, vandaag, bij de bespreking van pas de tweede voortgangsrapportage van het Nationaal Programma Onderwijs in het funderend onderwijs, is er eigenlijk niet veel goed nieuws.

Vz, eerst een klein compliment aan de minister dat hij gekozen heeft voor verlenging van het NPO met twee extra schooljaren. Dit geeft scholen ruimte om ‘evidence based’ interventies te kiezen om de achterstanden het hoofd te bieden.
Maar laten we wel wezen, die beslissing is uit beleidsarmoede gemaakt, omdat de scholen geen raad wisten met de uitgave van deze plotselinge tsunami van geld.

Lees meer …CD Tweede Voortgangsrapportage NPO Funderend Onderwijs

Wet uitbreiding examens mbo-opleidingen op Bonaire in het Papiaments aan te bieden

Vz, we bespreken vandaag de uitbreiding van de mogelijkheid om het beroepsonderwijs op Bonaire en de daaraan gerelateerde examens in het Papiaments aan te bieden.
Op dit moment is dit uitsluitend voorbehouden aan mbo-niveau 1 en 2, als nadrukkelijke uitzondering voor studenten die geen Nederlandstalige vooropleiding hebben gehad.
Deze wet wil het echter mogelijk maken om, weer als nadrukkelijke uitzondering, beroepsonderwijs op mbo-niveau 3 en 4 en de daaraan gerelateerde examens in het Papiaments aan te bieden.
Let wel voorzitter, dat zouden dan nog steeds kwalificaties zijn die gegarandeerd worden door de WEB, de WEB BES in dit geval. Kwalificaties dus met een civiel effect, gegarandeerd door de Nederlandse en BES-overheid onder de auspicien van de Nederlandse inspectie van het onderwijs. Zij het dat de Papiamentstalige kwalificaties onder niveau 3 en 4 dan weer uitgezonderd worden van het toelatingsrecht op Europees-Nederlandse vervolgopleidingen zoals de Associate Degree en het hbo. Dat is rommelig voorzitter. Sterker nog, deze lijn tast het civiel effect van de mbo-diploma’s 3 en 4 in de kern aan.

Lees meer …Wet uitbreiding examens mbo-opleidingen op Bonaire in het Papiaments aan te bieden

Sociale veiligheid

Vz,

Allereerst wil ik de minister bedanken en complimenteren dat hij al zo vroeg in zijn termijn als minister dit belangrijke onderwerp bij de horens vat, maar ik wil daar wel een nuance bij aanbrengen.

Alle vorige ministers van onderwijs die ik meegemaakt heb, wilden dat ook.
In de bijna twaalf jaar dat ik namens de Partij voor de Vrijheid onderwijswoordvoerder ben, heb ik met alle voorgaande ministers over het thema onveiligheid en pesten gedebatteerd en alle voorgangers van deze minister spraken altijd hun gemeende zorgen uit over de sociale veiligheid binnen scholen, over pesten en over de vreselijke uitkomsten die daarmee soms gepaard gaan.

Lees meer …Sociale veiligheid

Wijziging WEB rechtspositie mbo-studenten

Voorzitter,

Dit is het debuut van deze Minister van OCW. Wij heten hem dan ook van harte welkom in deze Kamer en in de belangrijke vaste Kamercommissie Onderwijs.

Als wetenschapper met een missie, als onderwijsman pur sang, als mens, wens ik de nieuwe Minister alle goeds.
Als het gaat om de politicus Dijkgraaf zit ik daar als oppositieleider in deze commissie anders in.
D66, de partij waarvan de Minister, naar ik vernam uit de media, pas zeer recent lid werd, is onze ideologisch meest geharnaste tegenstander. Het is de partij die al sinds 11 jaar vooroploopt om ons en onze meer dan een miljoen kiezers uit te sluiten en te discrimineren met een cordon sanitair waardoor die kiezers met een onbegrijpelijke vanzelfsprekendheid niet alleen worden uitgesloten van de macht, maar zelfs niet gehoord of gezien worden. D66’ers, de winnaars van de globalisering, de mensen die uiterst tevreden zijn met hun leven, die wonen in de blanke bakfiets-enclaves waar de huizen onbetaalbaar zijn, hebben geen idee van de parallele wereld van onze mensen, die in de u vertrouwde VS ‘deplorables’ worden genoemd, geen idee van hun noden en van hun teleurstellingen en hun wantrouwen naar de overheid. Politiek gezien gaat er dus geen liefde verloren tussen ons.

Lees meer …Wijziging WEB rechtspositie mbo-studenten