Skip to main content

CD Onderwijs aan vluchtelingen

Vz, ik las een hele map met brieven van klagers over de tekortkomingen in scholing aan vluchtelingenkinderen. Van de Onderwijsraad, de VO-raad, het Laks, LOWAN, Save the Children. En allemaal, vooral de organisaties die hun bestaansrecht exclusief ontlenen aan het welzijn van vluchtelingen schreeuwen ze ons toe dat er niks deugt van de opvang als het gaat om onderwijs. Weet u wel dat het aanbod niet toereikend is, niet passend is. Weet u wel dat er in Syrische gezinnen een taboe heerst op psychosociale steun, ongelooflijk dat u daar geen rekening mee houdt, kinderen ervaren te weinig steun voor hun achtergrond en uitdagingen. Een brief van iemand die uit Malaga naar hier is geëmigreerd en ons verwijt dat we niet weten wat de ISK is. Weet u wel dat ieder kind zo snel mogelijk naar school moet, ongeacht de verblijfsduur van dat kind.
En zo gaat het maar door. En iedereen heeft gelijk, want alle kinderen in ons land hebben recht op goed onderwijs. Maar het realisme is volstrekt zoek.

Lees meer …CD Onderwijs aan vluchtelingen

Begroting onderwijs 2023

Vz,

Het gaat niet goed met het onderwijs. Al sinds Rutte2 niet. Het frustrerende is, dat de Kamer en de Ministers alle instrumenten om te sturen in de loop van de jaren hebben weggegeven aan de werkgeverskoepels. Door de lumpsumfinanciering in te voeren zijn de bestuurders allesbepalend geworden. De Ministers en wij, wij gaan nergens meer over.

Lees meer …Begroting onderwijs 2023

Commissiedebat MBO

Vz, de kern.

Op pagina 1 van de brief van 15 juli jl. stelt de minister zichzelf de vraag of het mbo leerlingen opleidt voor de arbeidsmarkt of voor persoonlijke ontwikkeling.

Wat de PVV betreft gaat het onderwijs te veel over persoonlijke ontwikkeling en te weinig over de overdracht van kennis en vaardigheden. Persoonlijke ontwikkeling komt voort uit het verwerven van kennis en het opdoen van vaardigheden. Ze liggen in elkaars verlengde, maar het onderwijs trekt een te grote broek aan als het gaat over persoonlijke ontwikkeling. Die hoort hoofdzakelijk bij de ouders te liggen. Natuurlijk hoort persoonlijke ontwikkeling bij onderwijs, maar niet expliciet. In het basis- en voortgezet onderwijs in ieder geval meer dan in het mbo. Daar zou het geen prioriteit moeten zijn.

Lees meer …Commissiedebat MBO

PVV-vragen over minister Adema die manifest tekende tegen Transgenderwet en D66 wil dat hij dat terugneemt

Schriftelijke vragen van de leden Beertema, Helder en Wilders (allen PVV) aan de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit:

1.)
Bent u bekend met het artikel in het Algemeen Dagblad van 5 oktober 2022 (*), waarin gesteld wordt dat het D66-Kamerlid Van Ginneken eist dat u uw principiële mening ten aanzien van de transgenderwet herziet?

Lees meer …PVV-vragen over minister Adema die manifest tekende tegen Transgenderwet en D66 wil dat hij dat...

Staat van het Onderwijs 2022

Het ministerschap kent twee mooie dagen, wordt wel gezegd. De eerste dag en de laatste. Vz, ik kan me voorstellen dat voor deze twee ministers alleen de laatste dag nog leuk is, want op de eerste dag wisten ze al waarmee ze te maken kregen in dit rampenkabinet Rutte 4: crisis. Stikstofcrisis, wooncrisis, energiecrisis, Oekraïnecrisis, toeslagencrisis, coronacrisis, een vertrouwenscrisis. Wat ons betreft moet daar de onderwijscrisis aan worden toegevoegd. Gek eigenlijk, dat dat nog niet is gebeurd, terwijl al jaren duidelijk is dat het onderwijs zelfs in een systeemcrisis verkeert. Het uitroepen van de onderwijsnoodtoestand zou niet overdreven zijn, gezien de problemen die het onderwijs teisteren. Het gierende lerarentekort richt vooral in de grote steden grote schade aan, de leerachterstanden die al enorm waren, zijn door de coronacrisis nog erger geworden. Kinderen kunnen steeds slechter rekenen, lezen en schrijven. Door de academia waait het spook van de ideologische monocultuur, van censuur en zelfcensuur en richt de wokecultuur onherstelbare schade aan en binnen het mbo wanen de bestuurders zich weer in de gloriedagen van weleer. Voorzitter, onze inbreng wordt weer ouderwets gezellig.

Lees meer …Staat van het Onderwijs 2022