Skip to main content

Wijziging WEB rechtspositie mbo-studenten

Voorzitter,

Dit is het debuut van deze Minister van OCW. Wij heten hem dan ook van harte welkom in deze Kamer en in de belangrijke vaste Kamercommissie Onderwijs.

Als wetenschapper met een missie, als onderwijsman pur sang, als mens, wens ik de nieuwe Minister alle goeds.
Als het gaat om de politicus Dijkgraaf zit ik daar als oppositieleider in deze commissie anders in.
D66, de partij waarvan de Minister, naar ik vernam uit de media, pas zeer recent lid werd, is onze ideologisch meest geharnaste tegenstander. Het is de partij die al sinds 11 jaar vooroploopt om ons en onze meer dan een miljoen kiezers uit te sluiten en te discrimineren met een cordon sanitair waardoor die kiezers met een onbegrijpelijke vanzelfsprekendheid niet alleen worden uitgesloten van de macht, maar zelfs niet gehoord of gezien worden. D66’ers, de winnaars van de globalisering, de mensen die uiterst tevreden zijn met hun leven, die wonen in de blanke bakfiets-enclaves waar de huizen onbetaalbaar zijn, hebben geen idee van de parallele wereld van onze mensen, die in de u vertrouwde VS ‘deplorables’ worden genoemd, geen idee van hun noden en van hun teleurstellingen en hun wantrouwen naar de overheid. Politiek gezien gaat er dus geen liefde verloren tussen ons.

Lees meer …Wijziging WEB rechtspositie mbo-studenten

Examens in het voortgezet onderwijs.

Vz,

Ook mijn felicitaties aan de nieuwe Minister. Ik wens hem persoonlijk natuurlijk veel plezier in het uitoefenen van zijn belangrijke functie, ook tussen de eerste en de laatste dag, waar het volgens een bekende uitspraak aan schort. Politiek gezien hoop ik wel dat die laatste dag van zijn ministerschap niet te lang op zich laat wachten. Een maand of drie zou mooi zijn, vanuit mijn politieke perspectief.

Lees meer …Examens in het voortgezet onderwijs.

WGO Emancipatie

Vz, we hadden de hoop dat het WGO van vorig jaar het laatste emancipatiedebat zou zijn geweest met deze minister die meer activist is dan dienaar van de Kroon, maar helaas is dat niet gelukt.

Lees meer …WGO Emancipatie

Begroting onderwijs

Voorzitter,

Bij de vorige begroting heb ik al uitgebreid stilgestaan bij het falende onderwijsbeleid van deze twee ministers.
Net als in sectoren als immigratie, landbouw, wonen, zorg, toeslagen verkeert ook het onderwijs na 10 jaar Rutte in een staat van permanente crisis.

Lees meer …Begroting onderwijs