Skip to main content

Voorjaarsnota 2010

We zitten in zwaar weer. Het kabinet dacht nog dat de kredietcrisis wel zou overwaaien, maar niets bleek minder waar. De overheidsfinanciën zijn volledig uit het lood geslagen.

De economie is vorig jaar met 5% gekrompen (van +1 -> -4%), de grootste naoorlogse krimp. Het CPB voorspelt dat de groei weer wat aantrekt dit jaar (1,5%) en iets doorgroeit in 2011 (2%). Maar heeft dat gelijk weer naar beneden bijgesteld (- ¼ %). Wat betekent deze bijstelling voor de ramingen in de VJN?

Lees meer …Voorjaarsnota 2010

Wet introductie premie pensioeninstelling - Inbreng

We bespreken vandaag de introductie van een premie pensioeninstelling (PPI).

Met deze PPI wordt het mogelijk voor Nederland om zich op de internationale pensioenmarkt te begeven en dan met name de DC markt. Dit biedt mogelijkheden voor Nederland, maar betekent ook dat Nederlandse bedrijven hun pensioenvoorziening naar het buitenland kunnen verplaatsen. Heeft de minister inzicht in deze potentiële pensioenvlucht. Ik lees hier niets over!

Lees meer …Wet introductie premie pensioeninstelling - Inbreng