feed-image RSS

Nederland weer van ons

Vz, we hebben het over de toekomst van het rekenen in het voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs, maar de berichtgeving in de media hebben vooral duidelijk gemaakt dat het rekenonderwijs eigenlijk geen toekomst heeft onder dit kabinet.
De afgelopen dagen hebben ons ook duidelijk gemaakt dat deze regering steeds minder met één mond spreekt. Zo ook over de rekentoets. Eigenlijk hebben we het vandaag over een plan van de minister dat bij voorbaat al is afgeschoten door zijn partners in de coalitie. Alleen de ChristenUnie en de VVD zien heil in dit plan. Het CDA en D66 willen naast het kinderpardon ook een rekenpardon.
Dit debat had wat ons betreft dan ook op een ander moment gevoerd kunnen worden., na de komende verkiezingen die wel heel hard naderbij komen nu zelfs de rekentoets het Kabinet verdeelt tot op het bot. Wat een vertoning, voorzitter.
Nu bespreken we inhoudelijk een plan dat er toch niet gaat komen.

Vz,

Deze week een column in Trouw van Naomi Smits. Titel: “Een dijk van een leerkracht”. Een vriendin vertelt de schrijfster dat ze gaat stoppen met het onderwijs. Citaat: “Geschrokken kijk ik haar aan. Stoppen? Dit meent ze niet. Mijn lieve enthousiaste betrokken en bevlogen vriendin die jarenlang haar leerlingen wist te verwonderen, uit te dagen en hun talenten te ontwikkelen gooit de handdoek in de ring?” Het antwoord was: “Ik kom gewoon niet meer aan lesgeven toe.” Ze vertelt over de hele dag brandjes blussen, de vele overleggen met externe instanties over al die zorgleerlingen, de boze mails van ouders en de gesprekken met die ontevreden ouders. Klaar is ze ermee. Mooiste citaat: “Ik wil gewoon lesgeven, ik wil ze iets leren.”

Voorzitter, nergens in de overwegingen van deze dijk van een juf gaat het over salaris. Dít zijn haar overwegingen. Ik herken dat zeer. Ik had een prachtberoep, ooit. En de HOS-nota waar ik slachtoffer van werd, jarenlang de nullijn, de hogere schaal die ik had verdiend met eigen inspanningen die ging naar een collega vanwege anciënniteit, ik vond het allemaal vreselijk irritant, maar het verjoeg mij echt niet uit het onderwijs.
Waar het mis ging, was de aantasting van mijn autonomie als docent, mijn waardigheid als lesgever en als pedagoog. Want die werden met de verzakelijking die “de mannen in pakken” de school in brachten met het jaar verder uitgehold. Dát heeft de mensen de school uitgejaagd. En dat zorgt er vandaag voor dat we te maken hebben met dit grote lerarentekort, zo groot dat er sprake is van een systeemcrisis.

Het rapport van de Inspectie van het Onderwijs is afgerond en de bevindingen liegen er niet om. De scholenkoepel LVO heeft ernstig gefaald. Vijf van de elf onderzochte scholen van LVO presteren ondermaats, waarbij VMBO Maastricht, die de beerput van het LVO opende, de meest zwakke is. Had dit debacle voorkomen kunnen worden? Wij denken van wel voorzitter.
Wij hebben het afgelopen zomer al uitvoerig gehad over het bestuurlijk falen van alledrie de lagen in het governancemodel waar het onderwijs ooit voor gekozen heeft: de Raad van Toezicht, het College van Bestuur en de schoolleiding. Het rapport van de Inspectie is dan ook een bevestiging van wat wij afgelopen zomer ook al constateerden. Het bestuur delegeerde te veel verantwoordelijkheden richting andere lagen van de organisatie, zonder dat er van een adequate terugkoppeling sprake was. Het bestuur, onder leiding van de PvdA-senator Postema, informeerde de RvT niet of nauwelijks, waardoor die onvoldoende in staat was zijn primaire taak uit te voeren. Van een controlefunctie was dan ook amper sprake.

facebooktwitterinstagrammail

We hebben 2550 gasten

donaties

doneer

Nederland
English