Skip to main content

Persberichten

Rotterdamse straatterroristen slopen driemaster De Eendracht

Kamerlid Raymond de Roon (PVV) wil dinsdag 12 juni in het mondeling vragenuur een aantal ministers ondervragen over de vernieling door Rotterdamse probleemjeugd van de driemastschoener De Eendracht. Dit prachtige schip, dat deel uitmaakt van onze nationale trots, is tijdens een door de Rotterdamse Sociale Dienst georganiseerde en met belastinggeld betaalde reis voor deze probleemjongeren, door hen grondig gesloopt. De reis was georganiseerd met als doel: resocialisatie van deze straatterroristen..

Lees meer …Rotterdamse straatterroristen slopen driemaster De Eendracht

  • Aangemaakt op .

Begroting Defensie

Defensiewoordvoerder van de PVV Hero Brinkman, zal vanavond tijdens de behandeling van de begroting van Defensie ijveren dat de Koningin het onderhoud van haar privéjacht “De Groene Draeck”geheel uit eigen zak betaald. Het is volgens Brinkman niet te verkroppen dat de gewone burger door dit kabinet van alle kanten wordt gepakt en dat de Koningin wordt ontzien.

  • Aangemaakt op .

Europese Grondwet eerder slechter dan beter voor Nederlandse economie

Van diverse kanten wordt gesuggereerd dat het slecht zou zijn voor de Nederlandse economie als de Europese Grondwet wordt verworpen. Minister Bot maakt de mensen wijs dat Nederland in geval van verwerping van de Grondwet Nederland een minder aantrekkelijk vestigingsland voor bedrijven zal worden, Minister Brinkhorst boezemt ons angst in door te stellen dat "het licht uitgaat" in Nederland en de VVD maakt de Nederlandse kiezer wijs dat een ja tegen de Europese Grondwet meer banen oplevert. Dat is pure volksverlakkerij want het tegendeel is waar.

Lees meer …Europese Grondwet eerder slechter dan beter voor Nederlandse economie

  • Aangemaakt op .