Skip to main content

Persberichten

Sander van Hoorn wint Maartje van Weegen-bokaal

Sander van Hoorn, correspondent van de NOS in Israel, is de winnaar van de Maartje van Weegen-bokaal 2010. De bokaal is een initiatief van PVV-mediawoordvoerder Martin Bosma.

Uit het juryrapport: “Sander van Hoorn is een van de redenen waarom het NOS Journaal steeds meer wordt gezien als bevooroordeeld. De correspondent maakt televisie vanuit de land-voor-vrede-ideologie, die ervan uitgaat dat als Israel zich maar terugtrekt uit Judea en Samaria dat er dan vrede komt. Die theorie houdt op geen enkele wijze rekening met de jihad, de heilige oorlog tegen de niet-moslims die geen einde kent. Die ideologie kijkt ook niet naar de vraag of eerdere terugtrekkingen door Israel wel vrede hebben opgeleverd.”

Lees meer …Sander van Hoorn wint Maartje van Weegen-bokaal

  • Aangemaakt op .

Mexicaanse griep toch gebruikt voor winst

PVV-Kamerlid Fleur Agema wil middels een debat met minister Klink van VWS tot op de bodem de uitspraken van Wolfgang Wodarg (hoofd van de Europese Gezondheidsraad) uitgezocht zien. Wodarg stelt dat de Mexicaanse griep helemaal geen pandemie was maar dat grote farmaceutische bedrijven erop hebben aangedrongen om het virus toch zo te classificeren en dat ze hiermee hoopten miljarden winst te kunnen maken met de verkoop van medicijnen. (*)

Agema: “Van meet af aan zit er een luchtje aan de ontwikkelingen rondom de Mexicaanse griep met als spilfiguren viroloog Ab Osterhaus en minister Ab Klink. De schijn van belangenverstrengeling was en blijft veel te sterk. Minister Klink liet zich bepiepelen door het tekenen van een geheimhoudingsclausule voor de aanschaf van 34 miljoen vaccins en kreeg uiteindelijk slechts het een beperkt aantal voor de risicogroepen, de rest zou veel te laat komen. GlaxoSmiteKline en Novartis hadden de buit wel binnen.”

“Wanneer we niet meer kunnen vertrouwen op de volstrekte onafhankelijkheid van de deskundigen en de minister gemakkelijk te bespelen is door de grote farmaceuten kunnen we voor de toekomst niet voldoende objectief beoordelen hoe we moeten handelen als er zich weer zo’n situatie voordoet”, aldus Agema.

(*)Spits, “Farmaceuten cashten door H1N1”, 11 januari 2010

  • Aangemaakt op .

Motie PVV aangenomen: Gelijke monniken, gelijke kappen voor politie

Een motie van het lid Brinkman over het gelijk behandelen van hoger én lager politiepersoneel werd aan de vooravond van het kerstreces aangenomen.

Indien lager politiepersoneel uitgaven declareert die niet volgens de regels worden ingediend en mogelijk zelfs zijn uitbetaald, zien de politiebazen dit vaak als een poging tot fraude. Hierna volgt meestal een zogenaamd intern onderzoek, waarna mogelijk zelfs strafontslag kan volgen of anderszins een disciplinaire straf. Uit de beschikbare informatie aangaande de declaraties m.b.t. representatiekosten en de reeds bekende declaraties aangaande de reiskosten van de politietop blijkt dat vele declaraties in strijd met geldende regelingen en besluiten zijn verstrekt.

De minister wilde deze politietop de mogelijkheid geven de teveel betaalde declaraties terug te betalen. Met deze motie van het lid Brinkman heeft de Kamer uitgesproken dat geldt “gelijke monniken, gelijke kappen”. Dus indien het lager politiepersoneel valselijk dergelijke onkosten declareert en daarop een disciplinaire straf of zelfs wordt ontslagen, moet dat ook gelden voor de politietop. Het lid Brinkman (PVV) verwacht dat vele leden van de politietop problemen kunnen verwachten aangaande hun declaratiegedrag de afgelopen jaren.

  • Aangemaakt op .

Zendtijd voor de kerken: IKON gaat PVV-stemmer aanvallen

De Ikon gaat elke week de PVV-stemmer aanvallen. Volgens de links-christelijke omroep groeit de Partij voor de Vrijheid door in te spelen op onderbuikgevoelens.

PVV-mediawoordvoerder Martin Bosma: “De Ikon verzorgt zendtijd namens de kerken, waaronder de PKN. Nu gaat men uitzendingen richten tegen de PVV. De Ikon is vooringenomen en heeft geen enkel verlangen tot objectieve berichtgeving. Het geeft weer eens aan hoe ziek het publieke bestel is.

De Ikon is een omroep op basis van artikel 2.42 van de Mediawet en vervult dus zendtijd op basis van religie. Godsdienst betekent voor de Ikon en de PKN blijkbaar het bashen van de PVV. De Ikon is gekaapt door de linkse elite. De belastingbetaler mag dit weer betalen.”
  • Aangemaakt op .

Vervuild drinkwater

Kamerlid Agema (PVV) zal woensdag aan de ministers van VWS en VROM een brief vragen met daarin uitleg over de verspreiding van de besmetting van het drinkwater met de e-colibacterie in de Noord-Hollandse gemeenten Hoofddorp, Aalsmeer, Bennebroek, Bloemendaal, Haarlem, Haarlemmermeer, Haarlemmerliede, Spaarnwoude, Uithoorn en Zandvoort.

Lees meer …Vervuild drinkwater

  • Aangemaakt op .