Skip to main content

Wet toevoeging van decentrale loting als selectiemethode voor opleidingen met capaciteitsfixus in het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek

Vz,
Met dit wetsvoorstel wil de regering de kansengelijkheid voor aspirantstudenten vergroten. Uit onderzoek van de Inspectie van het Onderwijs is namelijk gebleken dat studentenpopulaties van opleidingen met een capaciteitsfixus minder divers zijn dan andere opleidingen. De kwalitatieve criteria die nu gebruikt worden, een toets en een motivatiegesprek, zijn volgens de regering onvoldoende in staat gebleken om de toegankelijkheid te waarborgen. De in 2017 afgeschafte loting wordt daarom weer toegevoegd aan het palet aan mogelijkheden waar opleidingen over beschikken om de instroom van studenten te beheersen. Een paar opmerkingen daarover, voorzitter.
De afschaffing van de loting toentertijd heeft niet voor niets plaatsgevonden, wil ik de minister in herinnering brengen. Belangrijk argument toen was dat toelating op basis van loting is gebaseerd op toeval, dom toeval en te weinig is gebaseerd op capaciteiten en motivatie van aspirantstudenten. Van loting worden leerlingen de dupe die buitengewoon getalenteerd zijn en zich tot het uiterste hebben ingespannen om in aanmerking te komen voor bijvoorbeeld een plaats bij Geneeskunde. De wonderkinderen voorzitter; die zijn er en die willen we niet kwijt. Die MOETEN op de juiste plaats komen, maar door bot en dom toeval dat deze Minister wil herintroduceren, lopen we weer het gevaar dat deze studenten de ene na de andere keer worden UITGELOOT. We hadden gehoopt dat dat vreselijke woord UITGELOOT, dat zwanger is van teleurstelling, frustratie en verdriet definitief tot het verleden zou horen. Maar nee hoor, daar is het weer, onder regie van D66.

Lees meer …Wet toevoeging van decentrale loting als selectiemethode voor opleidingen met capaciteitsfixus in...

CD Leraren en lerarenopleiding

Vz, ik vraag me oprecht af wat ik hier doe. Met mijn medewerker heb ik geprobeerd te tellen hoeveel debatten over leraren we hebben gedaan sinds ik hier aantrad in 2010. Tientallen.
Het lerarentekort tekende zich al af in 2010: vergrijzing, een hele generatie goed opgeleide leraren die met pensioen ging, maar er ook nog eens de brui aan gaf, omdat hun beroep werd uitgekleed door de bestuurders en managers. Die wilden steeds minder autonomie voor leraren. Leraren werden steeds meer speelbal van onderwijsvernieuwers met nul verstand van onderwijs, met hun goedkope marketingspraatjes over Nieuw Leren, maatwerk, gepersonaliseerd leren, competentiegestuurd leren, enzovoort. Zij sloopten de ziel uit het onderwijs en streefden stiekem slechts één doel na: leraarextensief onderwijs: grote klassen, leerpleinen, met de leraar als oppasser.
Alle oplossingen die de PVV en ook de SP hebben aangedragen, zijn in de wind geslagen. Consequent hebben bewindslieden van alle Kabinetten Rutte, van 2 tot en met 4, precies de verkeerde richting gekozen.
Als wij wilden dat de kennisbasis van de lerarenopleidingen werd hersteld, kozen zij ervoor om de toelatingseisen te verlagen en het kennisniveau nog verder te laten dalen. Nog minder status voor het beroep dan er al was.
Als wij wilden dat de politiek meer regie zou krijgen, kozen de ministers ervoor om nog meer bij de bestuurders te beleggen. Doof waren de ministers voor ingrepen in de lumpsumbekostiging, bijvoorbeeld door het personeel te oormerken om klassen kleiner te maken en werkdruk te verlagen.
Als wij meer focus wilden op de basisvaardigheden, kwam er nog meer uitwaaiering tot aan gendergedoe toe.
En zo ging het maar door. Hoelang duurde het voordat ingegrepen werd in de bestuurlijke gemakzucht van de tijdelijke aanstellingen, van de idioot grote reserves?
Er zijn weliswaar een paar moties aangenomen die daarop toezien, maar hoe staat het met de uitvoering daarvan? Of worden ze gewoon niet uitgevoerd?

Lees meer …CD Leraren en lerarenopleiding

WGO emancipatie

Voorzitter, ik heb de vorige Minister van Emancipatie bij herhaling gevraagd welke rol zij nu eigenlijk vervulde. Was zij een dienaar van de Kroon, een staatsvrouw die het staatsbelang boven het partijbelang stelt? Of was zij een D66-activiste die haar positie gebruikte om de D66-ideologie uit te rollen? Steeds beaamde ze dat ze een D66-activiste was. En dat ze daar trots op was. Ik vind dat problematisch voorzitter.
Want D66 is een minderheidspartij, die bovendien in de peilingen een steeds kleinere minderheid vertegenwoordigt. Een partij met buitengewoon radicale standpunten, ook als het gaat over emancipatie, een partij die tot de meest woke hoort in dit huis, een partij met een diepe minachting voor het gewone volk, voor het platteland, dat als onbeschaafd wordt weggezet, als mensen die niet deugen, die discrimineren en ook nog een slechte smaak hebben en een hang naar populisme en rechts-extremisme. Een partij ook die zichzelf heeft opgesloten in haar eigen blanke bakfietswijken. Onbenaderbaar voor het gewone volk wonen ze achter betaalmuren van torenhoge hypotheken die alleen opgebracht kunnen worden door de winnaars van de globalisering. En niet door de vele verliezers, die op jarenlange wachtlijsten staan voor een betaalbare woning in hun eigen wijken, met de multiculturele ellende die D66’ers alleen uit de media kennen. En vanuit de lommerrijke blanke wijken leest D66 “de tokkies” de morele les over discriminatie van “mensen van kleur” en van de letterbakgemeenschap LHBTIQ+.
Mijn eerste vraag aan deze Minister is dus: bent u net als uw voorganger ook meer een woke activist dan een dienaar van de Kroon? En waaruit blijkt dat dan?

Lees meer …WGO emancipatie

CD Onderwijs aan vluchtelingen

Vz, ik las een hele map met brieven van klagers over de tekortkomingen in scholing aan vluchtelingenkinderen. Van de Onderwijsraad, de VO-raad, het Laks, LOWAN, Save the Children. En allemaal, vooral de organisaties die hun bestaansrecht exclusief ontlenen aan het welzijn van vluchtelingen schreeuwen ze ons toe dat er niks deugt van de opvang als het gaat om onderwijs. Weet u wel dat het aanbod niet toereikend is, niet passend is. Weet u wel dat er in Syrische gezinnen een taboe heerst op psychosociale steun, ongelooflijk dat u daar geen rekening mee houdt, kinderen ervaren te weinig steun voor hun achtergrond en uitdagingen. Een brief van iemand die uit Malaga naar hier is geëmigreerd en ons verwijt dat we niet weten wat de ISK is. Weet u wel dat ieder kind zo snel mogelijk naar school moet, ongeacht de verblijfsduur van dat kind.
En zo gaat het maar door. En iedereen heeft gelijk, want alle kinderen in ons land hebben recht op goed onderwijs. Maar het realisme is volstrekt zoek.

Lees meer …CD Onderwijs aan vluchtelingen

Begroting onderwijs 2023

Vz,

Het gaat niet goed met het onderwijs. Al sinds Rutte2 niet. Het frustrerende is, dat de Kamer en de Ministers alle instrumenten om te sturen in de loop van de jaren hebben weggegeven aan de werkgeverskoepels. Door de lumpsumfinanciering in te voeren zijn de bestuurders allesbepalend geworden. De Ministers en wij, wij gaan nergens meer over.

Lees meer …Begroting onderwijs 2023