feed-image RSS

Het verbieden van internet wordt steeds vaker als oplossing naar voren gebracht, maar welk probleem lost dat op?

De integratie van niet-westerse allochtonen verloopt alles behalve voorspoedig. De wetenschap dat de massa-immigratie ons land ieder jaar opnieuw 7,2 miljard euro kost (Nyfer, 2010), toont in ieder geval aan dat er van een objectieve economische verrijking geen sprake is. Ook de Jaarrapporten Integratie wijzen ons ieder jaar weer op de extreme oververtegenwoordiging van niet-westerse allochtonen in o.a. de bijstand en criminaliteit. Voor de goede verstaander weinig reden tot optimisme dus.

Zeevaardersvolk als we zijn, is de Nederlandse koopvaardij nog steeds van groot economisch belang. Helaas is dat belang hevig in het gedrang want Somalische piraten hebben hun zinnen gezet op onze schepen. Het vraagstuk van een adequate beveiliging kostte onze regering de voorbije maanden al heel wat hoofdbrekens.

De Palestijnse Autoriteit is minstens zo extremistisch als de terroristische groepering Hamas. Ter illustratie: Twee weken geleden zei de belangrijkste Palestijnse religieuze leider, moefti Muhammed Hussein, dat de moslims de Joden moeten verslaan, en citeerde deze hadith: "De Joden zullen zich achter rotsen of bomen verschuilen, maar die rotsen en bomen zullen roepen: o moslim, er is een Jood achter mij, kom en dood hem."

Nederland streeft in haar mensenrechtenbeleid naar nauwere samenwerking met de Arabische Liga. Ook heeft Nederland, samen met een aantal EU-partners,de  formele waarnemersstatus aangevraagd bij de Arabische Liga. Tevens wordt er gezocht naar meer samenwerking met het mensenrechtenorgaan van de Arabische Liga.

doneer

Nederland
English

steun ons ideal

donaties