Skip to main content

In de media - Opinie

Integratie: bijstand, criminaliteit en eergevoel - opiniestuk op www.dagelijksestandaard.nl

De integratie van niet-westerse allochtonen verloopt alles behalve voorspoedig. De wetenschap dat de massa-immigratie ons land ieder jaar opnieuw 7,2 miljard euro kost (Nyfer, 2010), toont in ieder geval aan dat er van een objectieve economische verrijking geen sprake is. Ook de Jaarrapporten Integratie wijzen ons ieder jaar weer op de extreme oververtegenwoordiging van niet-westerse allochtonen in o.a. de bijstand en criminaliteit. Voor de goede verstaander weinig reden tot optimisme dus.

Lees meer …Integratie: bijstand, criminaliteit en eergevoel - opiniestuk op www.dagelijksestandaard.nl

  • Aangemaakt op .

Palestijnse Autoriteit en Hamas zijn één pot nat - opiniestuk op www.dagelijksestandaard.nl

De Palestijnse Autoriteit is minstens zo extremistisch als de terroristische groepering Hamas. Ter illustratie: Twee weken geleden zei de belangrijkste Palestijnse religieuze leider, moefti Muhammed Hussein, dat de moslims de Joden moeten verslaan, en citeerde deze hadith: "De Joden zullen zich achter rotsen of bomen verschuilen, maar die rotsen en bomen zullen roepen: o moslim, er is een Jood achter mij, kom en dood hem."

Lees meer …Palestijnse Autoriteit en Hamas zijn één pot nat - opiniestuk op www.dagelijksestandaard.nl

  • Aangemaakt op .

Privébeveiligers als oplossing tegen zeepiraten - opiniestuk op www.dagelijksestandaard.nl

Zeevaardersvolk als we zijn, is de Nederlandse koopvaardij nog steeds van groot economisch belang. Helaas is dat belang hevig in het gedrang want Somalische piraten hebben hun zinnen gezet op onze schepen. Het vraagstuk van een adequate beveiliging kostte onze regering de voorbije maanden al heel wat hoofdbrekens.

Lees meer …Privébeveiligers als oplossing tegen zeepiraten - opiniestuk op www.dagelijksestandaard.nl

  • Aangemaakt op .

Rosenthal blind voor machtspolitiek mensenrechtenbeleid islamitische landen? - opinieartikel op www.dagelijksesteandaard.nl

Nederland streeft in haar mensenrechtenbeleid naar nauwere samenwerking met de Arabische Liga. Ook heeft Nederland, samen met een aantal EU-partners,de  formele waarnemersstatus aangevraagd bij de Arabische Liga. Tevens wordt er gezocht naar meer samenwerking met het mensenrechtenorgaan van de Arabische Liga.

Lees meer …Rosenthal blind voor machtspolitiek mensenrechtenbeleid islamitische landen? - opinieartikel op...

  • Aangemaakt op .