Skip to main content

Spoeddebat VSO/motie Ven Meenen/Rog

Vz,

Jaren terug, ik was nog een onervaren Kamerlid, werd er een motie van mij aangenomen met brede steun uit de Kamer. Tot mijn verontwaardiging werd die motie niet uitgevoerd. Ik begreep er niks van. Ik overwoog een woedende motie in te dienen die de minister opriep mijn motie WEL uit te voeren. Dat werd mij uiteraard door collega’s die beter wisten uit het hoofd gepraat. En terecht. Zoiets DOE je niet.
Vandaag voeren wij hier echter een spoeddebat over het niet uitvoeren van de motie Van Meenen/Rog. Een motie nota bene van coalitiepartners van deze minister.
Vz, het is toch wel bijzonder vreemd dat hier blijkbaar een spoeddebat over gevoerd moet worden. Het leidt mij tot de vraag wat hier aan de hand is. Er zijn drie mogelijkheden. Of het ontbreekt In de coalitie aan onderlinge communicatie, of het chagrijn in de coalitie is zo opgelopen dat men er achter de schermen niet meer uitkomt en dit soort meningsverschillen voor het oog van de natie moeten worden beslecht. Of het is een combinatie van beide. Verheffend is het niet voorzitter. En het belooft weinig goeds voor de toekomst.

Lees meer …Spoeddebat VSO/motie Ven Meenen/Rog

Schriftelijk overleg - Maatregelen examens voortgezet onderwijs vanwege het coronavirus

De leden van de PVV-fractie hebben kennisgenomen van de brieven over de maatregelen in het onderwijs vanwege het coronavirus. Zij willen graag hun grote waardering uitspreken voor al die inspanningen die er in het onderwijs zijn geweest om in deze moeilijke tijd toch onderwijs aan te kunnen bieden. Ook hebben de leden grote zorgen ten aanzien van het toch door laten gaan van de schoolexamens in het voortgezet onderwijs en (praktijk)examens in middelbaar beroepsonderwijs.

Lees meer …Schriftelijk overleg - Maatregelen examens voortgezet onderwijs vanwege het coronavirus

Notaoverleg strategische agenda hoger onderwijs

Vz, vandaag bespreken we de strategische agenda hoger onderwijs, en nog ruim dertig andere onderwerpen. Als er één voorbeeld is van een overladenheid aan onderwerpen, dan is het dit wel. Het doet afbreuk aan de relevantie van dit notaoverleg. Nu zijn wij genoodzaakt om een flink aantal onderwerpen volledig buiten beschouwing te laten. Een brief uit 2017 bijvoorbeeld -die ook voor vandaag op de agenda staat, vinden wij illustratief voor dit volgepropte notaoverleg.

Lees meer …Notaoverleg strategische agenda hoger onderwijs