Skip to main content

Begroting onderwijs

Vz, de laatste begrotingsbehandeling van deze beide ministers, voor de verkiezingen in maart. Tijd dus om de balans op te maken, tijd om bepalen wat deze ministers van ChristenUnie en D66 het onderwijs hebben gebracht.
Dit is de erfenis die zij achterlaten: het onderwijs zit in een vrije val.
De Partij voor de Vrijheid onderkende als eerste en als enige dat er sprake is van een systeemcrisis. Dat zeiden wij niet lichtvaardig. Maar als je de feiten op een rij zet, dan is er geen ontkennen aan. Want wat zijn die feiten?

Lees meer …Begroting onderwijs

AO Onderwijs en Corona VI, mbo en hoger onderwijs + stages

Vz, laat ik beginnen met het uitspreken van mijn complimenten voor het uitstekende werk dat er verricht wordt binnen het mbo en het hoger onderwijs.
Het is waarachtig niet niks wat er van de medewerkers gevraagd wordt. Het is voor eenieder in het onderwijs een slechte film waarvan het einde voorlopig niet in zicht is.

Dat gezegd hebbende, zijn we inmiddels al bij deel VI aangekomen van deze reeks debatten over het coronavirus in het onderwijs.

Lees meer …AO Onderwijs en Corona VI, mbo en hoger onderwijs + stages

AO Corona en Onderwijs

Vz, laat ik beginnen met mijn complimenten voor het vele werk dat er verricht is binnen het po en vo. Schoolleiders en leraren hebben het toch voor elkaar gekregen dat de scholen weer open konden gaan.

We moeten vaststellen dat het onderwijs staat voor een ontzettend zwaar jaar. Er was voor de coronacrisis al sprake van een systeemcrisis, met een gierend lerarentekort, een tanende kwaliteit en dalende onderwijsprestaties. Wij maken ons daar grote zorgen over, omdat het een neergang is geworden die vrijwel niet te stuiten valt. Wij hebben de minister altijd het voordeel van de twijfel gegeven, omdat de situatie waar wij nu in zitten ons allen overkomen is, maar dat betekent natuurlijk niet dat wij geen kritiek en zorgen hebben over de gang van zaken.

Lees meer …AO Corona en Onderwijs

Vragen PVV over de vacature voor ‘Docent-trainees’ op de website van De Haagse Hogeschool

Schriftelijke vragen van het Lid Beertema (PVV) aan de minister van OCW over de vacature voor ‘Docent-trainees’ op de website van De Haagse Hogeschool.

1.)
Bent u bekend met de vacature voor ‘Docent-trainees’ op de website van De Haagse Hogeschool (*)?

2.)
Deelt u onze opvatting dat De Haagse Hogeschool door kandidaten met een (niet-Westerse) migratieachtergrond expliciet uit te nodigen om te solliciteren voor deze functies, zich schuldig maakt aan flagrante discriminatie? Zo nee, waarom niet?

Lees meer …Vragen PVV over de vacature voor ‘Docent-trainees’ op de website van De Haagse Hogeschool