Skip to main content

PVV-vragen over het verschuiven van de peildatum

Vragen van het lid Bosma (PVV) aan de minister van Basis- en Voortgezet Onderwijs en media over het verschuiven van de peildatum:

1.)
Bent u bekend met uw eigen uitspraken tijdens het debat van 10 december, te weten: “Dat betekent bijvoorbeeld ook dat de peildatum die altijd gehanteerd wordt voor potentiële aspirant-omroepen ook één jaar zal doorschuiven, naar 31 december 2020. Dat is nog niet officieel naar buiten gekomen, omdat ik zelf nog even heb gewacht op de behandeling van dit wetsvoorstel, maar u zult begrijpen dat we, ook met het oog op de tijd, dit besluit nu moeten nemen. Dat is een autonome bevoegdheid die ik vanuit de Mediawet heb. Dat besluit zal deze week dus bekend worden gemaakt.” (*)

Lees meer …PVV-vragen over het verschuiven van de peildatum

PVV-vragen over het selectief toepassen van Nederlandse grondrechten

Vragen van het Lid Bosma (PVV) aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het selectief toepassen van Nederlandse grondrechten:

1.)
Bent u bekend met de artikelen ‘Halsema beperkt Michael Jacobs op de Dam’ (1), ‘Burgemeester van Eindhoven verbiedt Pegida-demonstratie tijdens suikerfeest’ (2) en ‘Eis: grijp in bij verstoren Israël-demo’? (3)

Lees meer …PVV-vragen over het selectief toepassen van Nederlandse grondrechten