Skip to main content

PVV-vragen over de beroerde informatievoorziening aan de Tweede Kamer inzake de inspectie van een koopvaardijschip door marineschip de Zr. Ms. De Ruyter

Vragen van de leden De Roon, Fritsma en Markuszower (allen PVV) aan de Minister van Buitenlandse Zaken, de Minister van Defensie en de Minister van Justitie en Veiligheid over de beroerde informatievoorziening aan de Tweede Kamer inzake de inspectie van een koopvaardijschip door marineschip de Zr. Ms. De Ruyter:

1.)
Herinnert u zich de beroerde en weinig transparante wijze waarop de eerdere vragen van eerste ondergetekende zijn beantwoord betreffende de inspectie van een koopvaardijschip door het marineschip de Zr. Ms. De Ruyter(*)?

Lees meer …PVV-vragen over de beroerde informatievoorziening aan de Tweede Kamer inzake de inspectie van een...

PVV-vragen over nog meer Nederlands hulpgeld voor Palestijnse terroristen

Vragen van de leden de Roon, Wilders en van Weerdenburg (allen PVV) aan de Minister van Buitenlandse Zaken en de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking over nog meer Nederlands hulpgeld voor Palestijnse terroristen:

1.)
Hoeveel Nederlands belastinggeld is exact verspild aan de organistatie Al-Mezan, die nauw is verbonden met terreurclubs als de PFLP en Hamas? (1)

Lees meer …PVV-vragen over nog meer Nederlands hulpgeld voor Palestijnse terroristen

PVV stelt vragen over de samenwerking tussen Amsterdamse universiteiten en de Chinese onderneming Huawei

Vragen van de leden de Roon en Beertema (beiden PVV) aan de minister van Buitenlandse Zaken en aan de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen over samenwerking tussen Amsterdamse universiteiten en de Chinese onderneming Huawei.

1.)
Bent u het met ons eens dat het risico vermeden moet worden dat nieuwe technologische ontwikkelingen op o.a. het terrein van AI, internet en datavergaring, al of niet door tussenkomst van derden, in handen komen van dictaturen? (*)

Lees meer …PVV stelt vragen over de samenwerking tussen Amsterdamse universiteiten en de Chinese onderneming...