Skip to main content

PVV-vragen over het bericht dat stervende patiënten overgeplaatst worden om het sterftecijfer laag te houden.

Vragen van de leden Gerbrands en Agema (beiden PVV) aan de minister en staatssecretaris van VWS over het bericht dat stervende patiënten overgeplaatst worden om het sterftecijfer laag te houden.

1.)
Wat is uw reactie op het bericht ‘Dokter Sander is kwaad: Deze stervende vrouw heeft goede zorg nodig’(*)?

Lees meer …PVV-vragen over het bericht dat stervende patiënten overgeplaatst worden om het sterftecijfer laag...

PVV-vragen over het bericht dat zorginstellingen verontrustend vaak verlies leiden

Vragen van het lid Agema (PVV) aan de staatssecretaris van VWS over het bericht dat zorginstellingen verontrustend vaak verlies leiden.

1.)
Bent u bekend met het artikel: ‘Verontrustend vaak lijden zorginstellingen verlies: 40% in de rode cijfers’(*)?

2.)
Hoeveel thuiszorgorganisaties gingen in 2015 en 2016 failliet door te lage tarieven?

Lees meer …PVV-vragen over het bericht dat zorginstellingen verontrustend vaak verlies leiden